Microplastics

 

Diverse onderzoeken naar microplastics in de watercyclus

Microplastics vormen tegenwoordig helaas een onderdeel van het milieu en daarmee ook van oppervlaktewateren. Juist van oppervlaktewater is een groot deel van de drinkwaterproductie in Nederland afhankelijk. Maar daar zitten microplastics in, afkomstig van onder meer lozingen van rioolwaterzuiveringen en vanuit de industrie. In ons land speelt de watercyclus een belangrijke factor voor de hoeveelheid microplastics in oppervlaktewater, maar ook voor de mogelijkheid om deze te reduceren.

Het in kaart brengen van de hoeveelheid microplastics in de watercyclus is een belangrijke eerste stap om de omvang van het risico te inventariseren. We willen namelijk ook in de toekomst een goede drinkwatervoorziening kunnen ondersteunen. Daarom voert Het Waterlaboratorium samen met haar drinkwaterbedrijven verkennend onderzoek uit, ondanks het gebrek aan informatie over eventuele veilige niveaus en aan geharmoniseerde methoden om microplastics te meten. We lopen hier voorop, juist om zoveel mogelijk relevante informatie in te winnen.

In samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea en Waternet heeft Het Waterlaboratorium in 2019 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar microplastics in de drinkwatervoorziening. Hierbij is gekeken naar de hoeveelheid microplastics groter dan 50 micrometer in omvang in het oppervlaktewater van de Maas en de Rijn, maar ook naar de hoeveelheid door de drinkwaterzuivering heen. Uit de resultaten blijkt dat microplastics in alle gemeten oppervlaktewateren zitten, maar dat de drinkwaterzuivering voldoende is uitgerust om te voorkomen dat deze plastics in drinkwater terechtkomen. Zelfs met monsters van 15.000 liter kon in het gezuiverde drinkwater dat het distributiegebied in werd gestuurd geen meetbare hoeveelheid microplastics van deze ordegrootte worden aangetoond.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Om te kunnen garanderen dat het distributienet van drinkwater zelf ook geen microplastics afgeeft of bevat, voert Het Waterlaboratorium in 2019 en 2020 in het waterdistributienet een onderzoeksproject uit in samenwerking met Dunea en Waternet. Hierbij willen wij zo dicht mogelijk bij de klant meten hoeveel microplastics er in kraanwater zitten. De resultaten hiervan zijn naar verwachting midden 2020 beschikbaar.

Ook aan de andere kant van de watercyclus verzamelt Het Waterlaboratorium informatie over microplastics. In opdracht van waterbedrijf PWN werkt Het Waterlaboratorium samen met PWN, kennisinstituut KWR Water, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en startup The Great Bubble Barrier aan onderzoek naar de hoeveelheid microplastics bij de rioolwaterzuivering.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is hoe te voorkomen dat microplastics vanuit de rioolwaterzuivering weer terugkeren naar het oppervlaktewater. Op deze manier worden er twee vliegen in één klap geslagen: het milieu wordt beter beschermd tegen microplastics en de drinkwaterzuivering hoeft minder microplastics te verwijderen. Het project geeft een inkijk in de uitstroom van microplastics door antropogene invloed. Een unieke factor in dit project is dat Het Waterlaboratorium en KWR met twee verschillende methoden dezelfde monsters bekijken en dit zal naar verwachting een uniek inzicht bieden in de vergelijkbaarheid van methoden en hoe deze elkaar kunnen aanvullen.

Specialist: Eelco Pieke

Bekijk ons volgende project

 

Enterococcen RT-PCR