Het Waterlaboratorium
haalt de waarheid uit water

 
Brede Screening

Brede screening Maasstroomgebied geeft nieuw inzicht in waterkwaliteit 

 
RoutinEDA

RoutinEDA moet routinematige uitvoering Effect-directed Analysis bevorderen

 
Ouderdom E.Coli

Effecten van begrazing in duinen beter in beeld dankzij onderzoek

 
Microplastics

Diverse onderzoeken naar microplastics in de watercyclus

 
Enterococcen RT-PCR

Enterococcen RT-PCR: Een mijlpaal in microbiologische drinkwatercontrole

Ondertussen bij Het Waterlaboratorium

Nieuws
Sinds enkele jaren analyseert Het Waterlaboratorium PFAS verbindingen in water. Met de komst van nieuwe ultra gevoelige LC-MS/MS analyseapparatuur (Sciex 7500+) zijn we aan de slag gegaan om de…
Nieuws
Sinds 1 oktober is Het Waterlaboratorium overgaan naar een nieuwe (geaccrediteerde) methode voor het meten van bromaat. Deze nieuwe methode is conform NEN-EN-ISO 11206: 2013 (Water – Bepaling van…
Publicatie
Wanneer in bioassays toxische effecten op de waterkwaliteit aangetoond worden, kan het Effect Directed Analysis (EDA)-platform achterhalen welke stoffen in het water hier de veroorzakers van zijn.…
Publicatie
De drinkwaterbedrijven hebben samen met KWR, HWL en RIVM onderzoek gedaan naar microplastics in water. Op dit moment bevat kraanwater nog vrijwel geen meetbare microplastics, maar meer onderzoek is…
Nieuws
In de nieuwste uitgave van het online magazine Insights Dunea vertelt Heiko Teuber over de unieke samenwerking tussen Dunea en Het Waterlaboratorium. Dunea geeft in dit magazine een inkijkje in de…
Publicatie
Recent heeft Het Waterlaboratorium samen met het Institute for Environmental Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam een studie gepubliceerd waarin het hr-EDA platform is ingezet om de stoffen te…