Veilig drinkwaterDrinkwatercontroleLegionellapreventie
Veilig drinkwater onze specialiteit Veilig drinkwater onze specialiteit
Drinkwatercontrole tijdens het zuiveringsproces Drinkwatercontrole tijdens het zuiveringsproces
Legionellapreventie van levensbelang Legionellapreventie van levensbelang
Actueel nieuws

Eerste analyse resultaten microplastics voor PWN project Great Bubble Barrier newsoverlay

Eerste analyse resultaten microplastics voor PWN project Great Bubble Barrier
Het Waterlaboratorium heeft een mooie bijdrage mogen leveren aan een TKI-project waarin de toepassing van een bellenscherm op de verwijdering van microplasics uit afvalwateref...

Lees verder

H2O+IQ

Het Waterlaboratorium is gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek. Wij doen dit vooral voor Dunea Duin en Water, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet Amsterdam. Onze klanten zijn naast de drinkwaterbedrijven ook zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, de offshore industrie, gemeenten en sportinstellingen.

Wij voldoen aan alle internationale kwaliteitsnormen met betrekking tot waterkwaliteit. Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L404) en zijn een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend drinkwaterlaboratorium. Onze kennis is beschikbaar voor iedereen die een perfecte waterkwaliteit wenst.

Jaarlijks nemen wij ongeveer 65.000 watermonsters en deze worden geanalyseerd op microbiologische, hydrobiologische, organische en anorganische parameters.

Onderzoek + Advies = H2O+IQ

Het Waterlaboratorium analyseert en adviseert.
Gedegen test resultaten worden vertaald naar concrete adviezen zodat u aan wet- en regelgeving kunt voldoen en binnen gestelde normen blijft. Onze waterkwaliteitsadviseurs geven u advies en staan u met raad en daad bij.

Het Waterlaboratorium is er voor uw legionellaproblematiek en voor controle van uw drinkwater, oppervlaktewater en grondwater.