Syllabus

 

Onze syllabus geeft inzicht in onze standaard analyses

In onze syllabus vindt u informatie over al onze standaard analyses. Deze zijn op alfabetische volgorde per analysegroep geordend. Daarnaast kunt u met de zoekfilters naar een analyse of component zoeken. We presenteren o.a. het meetprincipe, het analysevoorschrift en de normmethode. Nadat u het matrixtype heeft geselecteerd presenteren we voor elke component in de analyse de prestatiekenmerken die gelden voor deze matrix. De Combi-matrix bevat de prestatiekenmerken welke berekend zijn op basis van de kwaliteitscontroles in wisselende monstermatrices die in de dagelijkse praktijk door ons worden geanalyseerd. Wij houden de gegevens zo actueel mogelijk. Mocht u specifieke gegevens niet terug kunnen vinden kunt u ons altijd benaderen en helpen we u verder. 

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Aanvullende informatie
Naast het standaard aanbod kunnen wij in overleg met u maatwerk leveren om tot de beste oplossing voor uw analyseprobleem te komen. Voor aanvullende informatie over tarieven, voorschriften en prestatiekenmerken kunt u contact met ons opnemen via 023-5175900 of via klantenkontacten@hetwaterlaboratorium.nl. Voor een actueel overzicht van de analyses welke onder de scope van het accreditaat vallen verwijzen wij naar de site van de RvA (www.rva.nl). De scope is te vinden onder nummer L404.

 

Normverwijzing monsterneming

De syllabus bevat normverwijzingen voor alle analyses en componenten. Deze worden tevens op het analyse rapport vermeld. Geaccrediteerde monsternames zijn enkel van toepassing op geaccrediteerde verrichtingen (RvA scope L404). Het tabblad Monsterneming bevat de normverwijzingen voor monsternemingsactiviteiten die niet altijd direct aan een specifieke component of analyse gekoppeld kunnen worden.

Opmerking over statistisch significante telgebieden bij microbiologisch onderzoek
Bij membraanfiltratietechnieken (coli37, E. coli, enterococcen, sulfiet reducerende clostridia, aeromonas, Clostridium perfringens) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 80 kolonievormende eenheden per plaat. Bij de gietplaatmethode (koloniegetal 22 °C en 37 °C) en de strijkplaatmethode (Legionella) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 300 kolonievormende eenheden per plaat.

  • Indien 0 kolonievormende eenheden in het onderzochte volume wordt gerapporteerd moet dit worden geïnterpreteerd als: “het micro-organisme is niet aangetroffen in het onderzochte volume”;
  • Indien 1 of 2 kolonievormende eenheden in het onderzochte volume worden gerapporteerd moet dit worden geïnterpreteerd als “het micro-organisme is aanwezig in het onderzocht volume”;
  • Indien 3 tot 9 kolonievormende eenheden in het onderzochte volume worden gerapporteerd moet dit worden geïnterpreteerd als “een geschat aantal kolonievormende eenheden in het onderzochte volume”.
  • Deze interpretaties worden niet op het analyserapport vermeld.

Indien er tellingen boven de genoemde telgebieden gerapporteerd worden moet de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd, dit wordt wél op het rapport vermeld. De telgebieden zijn conform NEN-EN-ISO 8199, 2018. Indien bij microbiologisch onderzoek het resultaat wordt verkregen uit een meervoudige analyse, wordt gebruik gemaakt van het rekenkundig gemiddelde.

In de huidige weergaven van de syllabus zijn de aanpassingen tot en met 10-04-2024 2024 verwerkt. In ons LIMS zijn de actuele gegevens, als ook de historische gegevens geregistreerd, deze zijn  altijd op aanvraag beschikbaar.

Klik hier voor onze syllabus in Excel-format.