Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Sensoren

Onder sensoren verstaan we waterkwaliteitsensoren die in het watersysteem en de afvalwaterketen geplaatst worden en direct een fysieke grootheid meten in het water, zoals EGV, troebelheid, zuurstof of pH. Het gaat nadrukkelijk om sensoren voor het meten van waterkwaliteit.