Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Screening

De essentie en toepassing van screening in chemische en biologische analyse

Screening is naar de chemische of biologische samenstelling van een monster kijken zonder aannames op voorhand over het te verwachten resultaat. Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve screening is dat screeningsmethodes aspecifiek data opnemen, waarbij de kunst is om zo min mogelijk stoffen te missen. De uiteindelijke meerwaarde is om vervolgens via data-analysetechnieken relevante informatie uit screeningsdata te halen.

De afweging in screening: analysebereik vs. zekerheid

Met screening ruil je eigenlijk een deel van je zekerheid in voor een sterke vergroting van het analysebereik. Screeningstechnieken, zoals vloeistof- en/of gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie, zijn belangrijk omdat deze een zeer groot meetbereik in één analyse kunnen afvangen. Een screening biedt vaak wel iets minder zekerheid dan een gerichte methode, met name doordat de kans op vals-negatieve en vals-positieve resultaten aanwezig is.

Screening als toekomstgerichte techniek en retrospectieve data-analyse

Screenen maakt het mogelijk om nieuwe chemische stoffen te identificeren en een vangnet op te zetten voor risicovolle stoffen. Het is hierdoor een techniek gericht op de toekomst. Daarnaast zijn screeningsdata retrospectief: met het inzicht van nu kun je terugkijken naar gegevens uit het verleden. Je kan daarmee een vandaag gevonden (nieuwe) chemische stof terugzoeken in alle data van de afgelopen jaren.

Voor meer informatie: Houtman et al.  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133806]