Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Opkomende stoffen

Wat zijn opkomende stoffen?

Opkomende stoffen zijn stoffen die mogelijk een probleem voor de waterkwaliteit vormen. Bij deze stoffen is het nog niet duidelijk of zij normen overschrijven, schadelijk zijn voor de mens of schadelijk voor het milieu. De stoffen staan nog niet op lijsten voor KRW of andere regelingen. Opkomende stoffen zijn niet per definitie nieuwe stoffen, maar kunnen ook stoffen zijn die al lang op de markt zijn en pas nu onder de aandacht komen. 

Voorbeelden van opkomende stoffen

Opkomende stoffen zijn stoffen uit verzorgingsproducten, PFAS, (dier-)geneesmiddelen, industriële chemicaliën en consumentenproducten.

Opkomende stoffen in water

Het Waterlaboratorium zet zich in voor schoon water voor mens en natuur. Chemische stoffen in het drinkwater zijn een reden voor zorg. Opkomende stoffen waar in de media veel aandacht voor is, zijn PFOA, GenX en pyrazool. 

PFOA (Perfluoroctaanzuur)
Dit is een chemische stof, die door mensen is gemaakt. Van nature komt deze stof niet in het milieu voor. Tijdens de behandeling van tapijten en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-aanbak lagen, wordt deze stof gebruikt om producten en oppervlakten te beschermen. PFOA wordt ook C8 genoemd. 

GenX
GenX is geen stof, maar een technologie. GenX wordt gebruikt om met behulp van twee fluorhoudende stoffen coatings te maken. Bij dit proces wordt E1 gevormd: een extra fluorverbinding. Een deel van deze stoffen wordt uitgestoten tijdens de productie via fabrieksschoorstenen. Het andere deel wordt afgevoerd naar industrieel afvalwater. Dit water wordt voorgezuiverd en gaat dan verder naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. GenX behoort, net zoals PFOS en PFOA, tot de Per- en PolyFluorAlklStoffen (PFAS). GenX is beter oplosbaar in water en hoopt zich wat minder snel op in het menselijk lichaam. Hierdoor is GenX minder schadelijk dan PFOA. Doordat het goed oplosbaar is in water, is het niet makkelijk te verwijderen. De concentraties zijn echter heel laag en ver onder de richtwaarde. In hoge concentraties zou GenX waarschijnlijk kankerverwekkend kunnen zijn of kunnen leiden tot leverproblematiek. 

Pyrazool
Wat is pyrazool? Pyrazool is een chemische grondstof voor de productie van onder andere geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en kleurstof. De concentratie pyrazool in drinkwater en drinkwaterbronnen mag maximaal 3 microgram per liter zijn. 

Bent u benieuwd naar onze aanpak opkomende stoffen? Lees het hier.