Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Next-Generation Sequencing

NGS of Next-Generation Sequencing, geïntroduceerd sinds 2000, is een zeer snelle methode en techniek waarmee de volgorde van de nucleotiden (of basen) adenine, guanine, cytosine en thymine bepaald wordt in het DNA of RNA. In tegenstelling tot first-generation sequencing, kan met NGS het gehele genoom van een organisme in één keer gesequenced worden. Hierbij wordt het DNA eerst gefragmenteerd in kleine stukken. Van deze stukken wordt dan de nucleotidevolgorde bepaald. Via overlappende sequenties kan het gehele genoom worden gereconstrueerd. Deze methode wordt voornamelijk toegepast bij instrumenten van het Illumina platform(1). Nieuwe DNA sequence technieken worden nog steeds ontwikkeld. Het is bijvoorbeeld op dit moment mogelijk om veel langere stukken DNA te sequensen via een techniek die ontwikkeld is door Oxford Nanopore (2).

Sinds 2015 wordt NGS meer toegepast in de drinkwaterwereld voor onderzoek. NGS kan een vrijwel compleet beeld genereren van de samenstelling van de microbiële populatie in water. Hierdoor is NGS op dit moment al van waarde voor de beoordeling van de waterkwaliteit en om de processen die plaatsvinden tijdens de zuivering te leren kennen.

  1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=fCd6B5HRaZ8&feature=emb_logo
  2. https://www.youtube.com/watch?v=RcP85JHLmnI