Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Microplastics

Plastic dat in het milieu terecht komt valt vroeg of laat uit elkaar in steeds kleinere stukjes. Microplastics zijn alle stukjes kleiner dan een halve centimeter maar vaak zó klein dat ze niet meer zichtbaar zijn voor het blote oog. Nanoplastics zijn zelfs onder de modernste microscopen nauwelijks te zien. Microplastics kunnen vormen als afbraakproduct als gevolg van slijtage, zoals vezels van synthetische kleding of slijpsel van autobanden, en deze noemen noemen we secundaire microplastics. Daarnaast bestaan ook primaire microplastics, bijvoorbeeld die door fabrikanten bewust aan verzorgingsproducten of verf worden toegevoegd omdat ze een bepaalde functie vervullen. De primaire microplastics komen via het afvoerputje of anderszins gemakkelijk in het milieu terecht.

Voor meer info bekijk ook deze factsheet van het RIVM