Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Legionella

Wat is legionella en wat zijn de symptomen?

Legionella is een bacterie die veteranenziekte kan veroorzaken, een ernstige longontsteking. Er bestaat ook een lichtere vorm van de legionella infectie: de legionellagriep. Dit wordt ook wel ‘Pontiac Fever ’ genoemd. De bacterie groeit in water met een temperatuur tussen 20 en 50 graden Celsius. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water. Wanneer het water met de bacterie als nevel in de lucht komt, kan iemand besmet raken door de bacterie in te ademen. 

Legionella symptomen

De meeste mensen worden niet ziek bij het inademen van de bacterie. Wanneer iemand besmet is met de legionellabacterie, dan kan dit herkend worden aan legionella symptomen. Welke legionella symptomen zijn dit precies?

 • Algemeen ziektegevoel;
 • Spierpijn
 • Lichte hoofdpijn
 • Hoge koorts
 • Droge hoest
 • Kortademigheid
 • Diarree
 • Braken
 • Misselijkheid
 • Buikpijn

Hoe kan legionella in water opgespoord worden? 

Op dit moment is er maar één door de wetgever goedgekeurde methode voor opsporing van Legionella, dit is de analyse volgens NEN-EN-ISO 11731. De NEN-EN-ISO 11731 methode is gebaseerd op het opkweken van legionellabacteriën op een semi-selectieve voedingsbodem.

Na 7 dagen worden de voedingsbodems gecontroleerd op de aanwezigheid van op Legionella gelijkende kolonies. Deze zogenaamde verdachte kolonies worden nader onderzocht om te bekijken of ze inderdaad tot de Legionella soort behoren. Dit gebeurt met behulp van de Malditof en duurt ongeveer een halve dag (bevestiging).

Tenslotte is het dan mogelijk om het serotype (Legionella pneumophila serotype 1, Legionella pneumophila serotype 2-14 non-pneumophila) vast te stellen.

Legionella voorkomen

Hoe kunnen we legionella voorkomen? Legionella voorkomen kan door een aantal zaken goed in de gaten te houden:

 • Elke week alle koud- en warmwaterkranen gebruiken in huis;
 • Een week of langer een kraan niet gebruikt? Laat deze dan eerst vijf minuten aanstaan;
 • In de zomer: een tuinslang die niet elke dag gebruikt wordt, eerst vijf minuten spoelen.

Samenwerkingsovereenkomst

Het Waterlaboratorium heeft een samenwerkingsovereenkomst met Helder bv. Zij zijn net als wij geaccrediteerd voor monstername maar daarnaast BRL6010 gecertificeerd voor het uitvoeren van Risico Inventarisaties. Helder bv is onze betrouwbare partner in het geven van eerlijk advies over alles wat met Legionella te maken heeft.

https://www.helder-bv.nl