Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Legionella

Op dit moment is er maar één door de wetgever goedgekeurde methode voor opsporing van Legionella, dit is de analyse volgens NEN-EN-ISO 11731. De NEN-EN-ISO 11731 methode is gebaseerd op het opkweken van legionellabacteriën op een semi-selectieve voedingsbodem.

Na 7 dagen worden de voedingsbodems gecontroleerd op de aanwezigheid van op Legionella gelijkende kolonies. Deze zogenaamde verdachte kolonies worden nader onderzocht om te bekijken of ze inderdaad tot de Legionella soort behoren. Dit gebeurt met behulp van de Malditof en duurt ongeveer een halve dag (bevestiging).

Tenslotte is het dan mogelijk om het serotype (Legionella pneumophila serotype 1, Legionella pneumophila serotype 2-14 non-pneumophila) vast te stellen.

Samenwerkingsovereenkomst

Het Waterlaboratorium heeft een samenwerkingsovereenkomst met Helder bv. Zij zijn net als wij geaccrediteerd voor monstername maar daarnaast BRL6010 gecertificeerd voor het uitvoeren van Risico Inventarisaties. Helder bv is onze betrouwbare partner in het geven van eerlijk advies over alles wat met Legionella te maken heeft.

https://www.helder-bv.nl