Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Groot volume

Het Waterlaboratorium is gespecialiseerd in geavanceerde monsterneming technieken. Naast de ‘normale’ bemonstering van water middels flessen of monsterpotten voeren wij ook meer complexere bemonsteringen uit. Interessante voorbeelden hiervan zijn onder andere de bemonsteringen op groot volumes: Grovol en Hemoflow.

Bij een Grovol bemonstering wordt anders dan gewoon bij bacteriologische bemonsteringen niet in het veld een fles gevuld maar op locatie een filtratie uitgevoerd. Met behulp van een grootvolume opstellingen bestaande uit een RVS opstelling met een debietmeter en een aantal afsluiters om de opstelling in te regelen wordt afhankelijk van het type water tussen de 50 en 100 liter water over een  in die opstelling geplaats membraamfilter geleid. Eventueel aanwezige bacteriën blijven achter op het filter en kunnen in het laboratorium op kweek worden gezet.  Hiermee krijg je feitelijk meer “pakkans” van de te detecteren bacteriën. Dit type bemonsteringen wordt vaak ingezet indien bij een bepaald proces of tappunt meer inzicht wenselijk is met betrekking tot hygiënische paramaters.

Bij de Hemoflow bemonstering wordt een complexe opstelling gebouwd bij het te bemonsteren tappunt. Deze monstermethode is door het waterlaboratorium ontwikkeld voor het onderzoeken van zeer grote volumes (50-3000 l) water over een langere periode van tijd. Waarbij op drinkwater punten zelfs tot een paar duizend liter over een tijdvlak van 24 uur bemonsterd kan worden.  Dit kan doordat het water gefiltreerd wordt over een zogenaamd Hemofilter, dit is een type filter dat in de medische wereld gebruik wordt bij onder andere dialyse.  Met deze techniek is het mogelijk om aanwezige micro-organismen en of virussen te concentreren in op dit filter. De Hemoflow-opstelling kan ingezet worden voor onderzoek naar E. coli, Cryptosporidium, Giardia, Somatische en F-specifieke fagen.