Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Gidsstoffen

Gidsstoffen zijn de sleutel tot effectieve waterzuivering

Jaarlijks komt er minstens 140 ton resten van medicijnen in het riool terecht. Deze medicijnresten bereiken uiteindelijk onze afvalwateren, waarna ze worden aangeboden aan Riool Water Zuivering Installaties (RWZI’s) voor verdere zuivering. Om dit te detecteren zijn gidsstoffen essentieel.

De ketenbenadering van medicijnresten in water

De landelijke ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’ van de Rijksoverheid richt zich op het verminderen van microverontreinigingen in stedelijk afvalwater. Dit omvat de ontwikkeling van extra zuiveringsstappen bij RWZI’s. Innovatieve zuiveringstechnieken zoals poederkool, ozon, en membraanfiltratie worden getest in pilots en demo-installaties.

Monitoring van zuiveringseffectiviteit met gidsstoffen

De effectiviteit van deze zuiveringsstappen wordt gemonitord door biologische effectmetingen en het meten van specifieke gidsstoffen. Elf gidsstoffen, zoals carbamazepine en diclofenac, worden gebruikt om de prestaties van de zuiveringstechnieken te monitoren. Deze lijst is uitgebreid met nog acht andere stoffen, waaronder amisulpride en venlafaxine.

Ontwikkeling van analysemethoden voor microverontreinigingen

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Ministerie van Infrastructuur en Water hebben opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een robuuste en eenduidige methode voor het analyseren van microverontreinigingen. Het Waterlaboratorium werkt samen met ILOW labs aan een uniforme werkwijze voor de voorbehandeling en analyse van deze gidsstoffen, gebruikmakend van LC-MS/MS.