Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Flowcytometrie

Flowcytometrie in drinkwaterpraktijk

De microbiologie van drinkwater heeft twee hoofdaspecten: hygiënische en algemene kwaliteit. De hygiënische kwaliteit is gerelateerd aan de ziekteverwekkers die via fecaal-orale route worden verspreid en de algemene kwaliteit is gerelateerd aan autochtone microbiële gemeenschappen in waterzuiveringen en distributiesystemen.

Autochtone microbiële gemeenschappen spelen een belangrijke rol in de productie van gezond drinkwater en een afwijking indiceert een verstoring in de zuivering of distributie ervan, bijvoorbeeld door intrusie van verontreinigd water, disfunctionaliteiten in zuiveringsprocessen, afwijkingen in de chemische waterkwaliteit, nagroei en biofilmvorming.

Autochtone microbiële gemeenschappen worden sinds oudsher gemonitord met het kiemgetal dat informatie levert over het aantal heterotrofe bacteriën die in staat zijn te groeien op een aselectieve voedingsbodem. Maar het kiemgetal is niet meer de best beschikbare techniek wat betreft relevantie, eenvoud, betrouwbaarheid en snelheid.

Het veelbelovende alternatief hiervoor is Flowcytometrie. Nieuwe technieken, waaronder Flowcytometrie, tonen aan dat de hoeveelheid bacteriën in water veel hoger is en dat bacteriële gemeenschappen veel complexer zijn dan voorheen gedacht. Het drinkwater-microbioom kan maar liefst 9.000 verschillende taxa bevatten, met een totaalaantal bacteriën van 1.000 - 500.000 per milliliter. Flowcytometrie is in staat om vrijwel alle bacteriën in een watermonster snel en nauwkeurig te tellen.

Het Waterlaboratorium voert de flowcytometrische analyses voor drinkwaterbedrijven uit sinds 2010. In 2020 is een Nederlands-Vlaamse platform, onder het voorzitterschap van Het Waterlaboratorium, gestart met als doel de toepassing van flowcytometrie in de drinkwaterpraktijk te standaardiseren voor de routinematige bewaking van algemene microbiologische waterkwaliteit van bron tot tap.