Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Bioassays

Biossays inleiding

Bioassays zijn biologische meetmethoden waarbij direct het effect van stoffen op levende cellen, weefsels of organismen wordt bepaald. Het Waterlaboratorium (HWL) gebruikt momenteel alleen in vitro bioassays met cellen en bacteriën en doet geen in vivo assays met levende organismen.

Bioassays kunnen gebruikt worden om zeer gevoelig onderzoek te doen naar de aanwezigheid in water van stoffen met specifieke biologische effecten. Dit kan ook bij watermonsters met complexe mengsels van (onbekende) stoffen, die chemisch moeilijk te identificeren zijn. Er bestaan zeer veel biologische processen in de cellen van mens en dier die door stoffen verstoord kunnen worden. In de watersector is er daarom in onderzoek een selectie gemaakt van die processen (toxicological endpoints) die het belangrijkst zijn om te onderzoeken in water om de gezondheid van drinkwaterconsumenten of waterleven zo goed mogelijk te beschermen. Het Waterlaboratorium heeft voor al deze processen bioassays in huis. Dit is weergegeven in onderstaande figuur: