Expertises

 

Moleculaire biologie

Moleculaire biologie richt zich op de structuur en het functioneren van cellen of organismen op moleculair niveau. Het Waterlaboratorium gebruikt deze moleculaire technieken vooral om de eventuele aanwezigheid van bacteriën in drinkwater vast te stellen. Het Waterlaboratorium beschikt op dit moment over twee verschillende moleculaire technieken: MALDI-TOF en RT-PCR.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Snelle identificatie van bacteriën met behulp van de MALDI-TOF

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-of-Flight (MALDI-TOF) is een massaspectrometrische techniek die op basis van eiwitpatronen binnen enkele minuten de identiteit van een bacteriële kolonie (micro-organisme) bepaalt. Deze techniek, die door Het Waterlaboratorium voor het eerst is onderzocht voor drinkwateronderzoek, gebruiken tegenwoordig alle Nederlandse drinkwaterlaboratoria als een snelle en inmiddels wettelijk geaccepteerde bevestigingstechniek. De analysetijden voor verschillende micro-organismen (zoals E. coli, bacteriën van de coligroep, enterokokken, Clostridium perfringens, Legionella spp. en L. pneumophila) zijn hierdoor verkort met één tot drie dagen.

Met een snel analyseresultaat kunnen drinkwaterbedrijven sneller preventieve maatregelen nemen in geval van een fecale besmetting en daarmee dus de volksgezondheid beschermen. De aanpak van Het Waterlaboratorium is uniek doordat MALDI-TOF naast de routinematige toepassing als bevestigingstechniek ook succesvol wordt ingezet voor onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld bij de bronopsporing van de fecale besmetting van het onttrokken water en voor inventarisaties van Aeromonas- en coliformen-soorten in de distributienetten van onze opdrachtgevers. Voor meer informatie zie onze Kennisbank.

Specialisten: Eline Stroobach en Sander Dijkstra

 

Snelle detectie van fecale besmetting in drinkwater via RT-PCR

E. coli aantonen in drinkwater in ongeveer vier uur in plaats van de vierentwintig uur bij de standaard kweekmethode: met de nieuwe moleculair-biologische techniek genaamd Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) kan dat. 

Deze methode is gebaseerd op het detecteren van RNA in drinkwatermonsters en kan binnen vier uur vaststellen of E. coli in een watermonster zit. Dit is aanzienlijk sneller dan bij de gebruikelijke kweektechnieken. Bij calamiteiten, zoals een leidingbreuk of leidingreparatie, resulteert deze kortere analysetijd in snel inzicht in de betrouwbaarheid van het drinkwater. Hiermee worden gezondheidsrisico’s voor de consument beperkt en kunnen leidingen weer snel in bedrijf worden genomen, met minder productieverlies. De E. coli RT-PCR-methode is sinds 2018 wettelijk geaccepteerd en sindsdien bij Het Waterlaboratorium operationeel.

Momenteel werkt Het Waterlaboratorium ook aan een RT-PCR-methode voor de detectie van Enterokokken. Zie voor meer informatie hierover bij Projecten.

Specialisten: Aleksandra Knežev, Eline Stroobach en Sander Dijkstra

 

Werk samen met onze specialisten

Eline Stroobach

Vakspecialist Biologie
Eline.Stroobach@hetwaterlaboratorium.nl