Uw zorg is onze zorg
Uw zorg is onze zorg Uw zorg is onze zorg

Zorginstellingen

Zorginstellingen en ziekenhuizen behoren tot de prioritaire instellingen. Prioritaire instellingen zijn wettelijk verplicht tot het uitvoeren van een risico inventarisatie en het opstellen van een beheersplan. Het uitvoeren van een risico inventarisatie en het opstellen  van een beheersplan is gebonden aan wetgeving. De risico inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Monstername en analyse moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Het Waterlaboratorium bezit beide benodigde certificaten waardoor wij u service kunnen bieden die aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Twee maal per jaar komen onze gekwalificeerde monsternemers langs. Onze monsternemers doen meer dan het nemen van Legionellamonsters alleen. Zo inspecteren zij tijdens de  monstername het tappunt op eventuele bijzonderheden. Het komt dikwijls voor dat een mengkraan defect is, er nog geen anti-Legionella douchekop aanwezig is of dat het water de gevraagde temperatuur niet haalt. Dit alles wordt genoteerd en kortgesloten met uw persoonlijke adviseur. De adviseur neemt naar aanleiding hiervan contact met u op om de gebreken te vermelden en u te adviseren over een oplossing.