Projecten

Kennis krijgt pas waarde als je het in de praktijk brengt.

Enterococcen RT-PCR
Een snelle en accurate controle van drinkwater op de aanwezigheid van fecale indicatororganismen helpt drinkwaterbedrijven een goede volksgezondheid te bewaken. Deze controle wordt uitgevoerd door…
RoutinEDA
We weten van veel stoffen dat ze in water aanwezig zijn. Maar van veel andere stoffen weten we dat juist (nog) niet. Het Waterlaboratorium is met name geïnteresseerd in die onbekende stoffen die een…