Projecten

Kennis krijgt pas waarde als je het in de praktijk brengt.

Risicogestuurd monitoren
De basis voor de (drink)waterkwaliteitsbewaking is wettelijk vastgelegd in het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregelingen. Vanaf 2017 wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de hierin…
Sensoring en Datascience
Het waterbedrijf Dunea gebruikt oppervlaktewater van de Afgedamde Maas als bron voor de productie van drinkwater. Op het innamepunt is sinds 2019 een geautomatiseerd analyse- en waarschuwingssysteem…
Brede Screening
Hoe krijg je een goed beeld van welke stoffen er allemaal in het Nederlandse stroomgebied van de Maas zitten? Deze vraag stelden provincies en waterschappen, die een deel van de Maas in hun gebied…
Ouderdom E.Coli
De Nederlandse duinen zijn een uniek gebied waar plek is voor natuur, recreatie en drinkwaterbereiding. Voor dat laatste wordt duinfiltratie gebruikt als een zeer effectief en robuust natuurlijk…
Microplastics
Microplastics vormen tegenwoordig helaas een onderdeel van het milieu en daarmee ook van oppervlaktewateren. Juist van oppervlaktewater is een groot deel van de drinkwaterproductie in Nederland…
Enterococcen RT-PCR
Een snelle en accurate controle van drinkwater op de aanwezigheid van fecale indicatororganismen helpt drinkwaterbedrijven een goede volksgezondheid te bewaken. Deze controle wordt uitgevoerd door…