Verbeterde waterkwaliteit met geavanceerde oxidatie en duinfiltratie (update)

 

Verbeterde waterkwaliteit met geavanceerde oxidatie en duinfiltratie (update 2022)

Het drinkwaterbedrijf Dunea heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een nieuwe zuiveringsstap met geavanceerde oxidatie onder de projectnaam ‘GOBAM’ (Geavanceerde Oxidatie BergAMbacht). Uitvoerig onderzoek en metingen bij Het Waterlaboratorium en KWR  hebben inzicht gegeven in het zuiveringsrendement van deze  nieuwe zuiveringsstap.

Hierbij is gekeken naar de afbraak en omzetting van organische microverontreinigingen en de vorming van bromaat. Daarnaast zijn de veranderingen en de impact onderzocht van de geavanceerde oxidatie op de waterkwaliteitsveranderingen en ecologie bij duininfiltratie, anorganische stoffen, de microbiologie en de toxicologie in het productieproces en het uiteindelijke drinkwater.

Doordat zo veel verschillende disciplines zijn meegenomen, zijn er vanuit Het Waterlaboratorium verschillende analisten, monsternemers, biologisch en chemisch adviseurs en andere medewerkers betrokken geweest bij GOBAM.

Van het onderzoek is eerder een wetenschappelijke publicatie  verschenen door het onderzoeksteam met bijdragen van Het Waterlaboratorium. Recent is ook een artikel met de belangrijkste resultaten verschenen in Water Matters, dat verschijnt als de bijlage van het vakblad H2O.