De eerste Community of Practice Sensoring was een succes!

 

Community of Practice Sensoring

Op 25 mei 2022 vond de eerste Community of Practice Sensoring plaats bij ons op het laboratorium, die in het teken stond van het detecteren van mengzones in het distributienet.

Ruim 25 deelnemers, waaronder verschillende betrokkenen van Dunea, Waternet en PWN, hebben deze eerste sessie bijgewoond. De middag werd ingeleid door Ruud Steen (Het Waterlaboratorium). Door middel van een reeks presentaties van Geert Franken (Het Waterlaboratorium), Corina Carpentier (Sensileau Sensor Platform) en Jorien Loots (Pipelife Nederland B.V.), gevolgd door een discussie onder leiding van Jan Broos (Sensileau Sensor Platform), werd dieper ingegaan op het onderwerp en werd van gedachten gewisseld over een concrete aanpak.

Tijdens de discussiesessie werd afgesproken dat per drinkwaterbedrijf een heldere probleemstelling moet worden opgezet rondom mengzones en het distributienet. Daarnaast moet ook een duidelijker beeld komen van welke informatie al beschikbaar is door middel van regelmatige bemonstering en labanalyses, evenals modelleringsactiviteiten. Hiaten in de beschikbare informatie kunnen vervolgens worden opgevuld met gerichte (sensor)metingen in het distributienet, om zo de processen die plaats vinden in het distributienet beter in kaart te brengen.

Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst is beschikbaar via deze link

Wij zijn erg tevreden met de opkomst en bedanken alle deelnemers voor hun actieve bijdrage en vruchtbare discussies!

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!