Sensoring en Datascience

 

Datavisualisatie en Datascience

 

 

Om bruikbare informatie te ontdekken, conclusies te trekken en besluitvorming te ondersteunen, gebruikt Het Waterlaboratorium zowel data-analyse tools als data science voor dataverwerking.

Door middel van Power-BI analyse tools worden interactieve dashboards gemaakt die extra inzicht geven in data voor de eindgebruiker. Het brede scala aan filters maakt het mogelijk om zeer specifieke vragen te beantwoorden. Omdat voor elk monster X- en Y-coördinaten zijn vastgelegd in de database, zijn er kaarten gemaakt die een snel overzicht van de locaties met concentraties mogelijk maken. De dashboards zijn direct verbonden met de databases, daarom zijn de data-overzichten volledig actueel.

Een voorbeeld waar data-analyse en datascience elkaar ontmoeten is het project Risicogestuurd monitoren waar verschillende elementen met elkaar worden verbonden zoals databases, data-extractie, dataverwerking, data-transformatie en data-visualisatie. Hierbij word gebruik gemaakt van de programmeertaal Python ondersteund met dashboards in Power-BI.

Het Waterlaboratorium investeert ook in de ontwikkeling van big data-verwerkingssoftware. Zo ontwikkelen wij het programma SciTrend om de proces- en tijdreeksen te bewerken en trends voor bepaalde componenten en locaties te vinden met behulp van statistische wiskundige algoritmen. Het programma is geïntegreerd in onze datastructuur en ondersteund daarmee de analyse van de trends door onze waterkwaliteitsadviseurs.

Het Waterlaboratorium streeft daarnaast naar samenwerking bij het opzetten van IT- en ICT-projecten met drinkwaterbedrijven en ondersteunt de gegevensverwerking voor de wetenschappelijke onderzoeken.

 

 

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!