Projecten

Kennis krijgt pas waarde als je het in de praktijk brengt.

De eerste Community of Practice Sensoring was een succes!
Op 25 mei 2022 vond de eerste Community of Practice Sensoring plaats bij ons op het laboratorium, die in het teken stond van het detecteren van mengzones in het distributienet. Ruim 25 deelnemers,…
Flowcytometrie Stuurparameter voor Schmutzdecke?
De Schmutzdecke is een cruciaal onderdeel van het langzame zandfilter Langzame zandfiltratie is een robuust natuurlijk proces voor de bereiding van microbiologisch veilig drinkwater. Eén van de…
Verbeterde waterkwaliteit met geavanceerde oxidatie
Hierbij is gekeken naar de afbraak en omzetting van organische microverontreinigingen en de vorming van bromaat. Daarnaast zijn de veranderingen en de impact onderzocht van de geavanceerde oxidatie…
Antibiotica Resistentie
Antibiotica zijn een belangrijk wapen in de bestrijding van infectieziekten. Ze komen door gebruik door de mens en in de dierhouderij in oppervlaktewater terecht. Dit is ongewenst vanuit het oogpunt…
Sensoring en Datascience
    Om bruikbare informatie te ontdekken, conclusies te trekken en besluitvorming te ondersteunen, gebruikt Het Waterlaboratorium zowel data-analyse tools als data science voor dataverwerking.
Risicogestuurd monitoren
De basis voor de (drink)waterkwaliteitsbewaking is wettelijk vastgelegd in het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregelingen. Vanaf 2017 wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de hierin…