Projecten

Kennis krijgt pas waarde als je het in de praktijk brengt.

Flowcytometrie Stuurparameter voor Schmutzdecke?
De Schmutzdecke is een cruciaal onderdeel van het langzame zandfilter Langzame zandfiltratie is een robuust natuurlijk proces voor de bereiding van microbiologisch veilig drinkwater. Eén van de…
Verbeterde waterkwaliteit met geavanceerde oxidatie
Hierbij is gekeken naar de afbraak en omzetting van organische microverontreinigingen en de vorming van bromaat. Daarnaast zijn de veranderingen en de impact onderzocht van de geavanceerde oxidatie…
Antibiotica Resistentie
Antibiotica zijn een belangrijk wapen in de bestrijding van infectieziekten. Ze komen door gebruik door de mens en in de dierhouderij in oppervlaktewater terecht. Dit is ongewenst vanuit het oogpunt…
Sensoring en Datascience
    Om bruikbare informatie te ontdekken, conclusies te trekken en besluitvorming te ondersteunen, gebruikt Het Waterlaboratorium zowel data-analyse tools als data science voor dataverwerking.
Risicogestuurd monitoren
De basis voor de (drink)waterkwaliteitsbewaking is wettelijk vastgelegd in het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregelingen. Vanaf 2017 wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de hierin…
Sensoring en Datascience
Het waterbedrijf Dunea gebruikt oppervlaktewater van de Afgedamde Maas als bron voor de productie van drinkwater. Op het innamepunt is sinds 2019 een geautomatiseerd analyse- en waarschuwingssysteem…