Stages

 

Stages bij Het Waterlaboratorium

Wij zijn een laboratorium dat drinkwater van de rivier tot aan de kraan controleert. Met ongeveer 120 collega’s voeren wij zowel routine-analyses als research uit en bieden wij jaarlijks aan ongeveer 20 studenten een stageplaats in ons laboratorium. Om dat in goede banen te leiden hebben wij  12 stagebegeleiders in dienst die daar speciaal voor worden opgeleid. Verreweg de meeste stagiairs bij ons komen uit het laboratorium onderwijs. Een enkele keer komt het echter wel eens voor dat we ook een leuk onderwerp hebben voor een student uit een andere studierichting.

Duurzaam ondernemen is een belangrijk onderdeel van de visie van Het Waterlaboratorium. Het Waterlaboratorium streeft goede contacten in het onderwijsveld na en wil een uitstekend stagebedrijf zijn voor (laboratorium)onderwijs. Binnen het Waterlaboratorium hebben wij veel kennis en een zeer actief stagebeleid. Op dit moment wordt bij Het Waterlaboratorium door verschillende studenten gewerkt aan een stage- of afstudeeropdracht op zowel MBO- als HBO niveau. Het Waterlaboratorium staat ook open voor studenten van Universiteiten.

Soorten stages

Het stagebeleid kent 3 soorten stages: routinestages, afstudeeronderzoeken en snuffelstages. 

Routinestage
Er worden op dit moment 5 vaste stageplekken voor routinestages geboden aan de laboratoriumscholen: 3 bij biologie (micro 2 en hydro 1) en 2 bij chemie (1 organisch en 1 anorganisch). Bij stages van 5 tot 7 maanden worden deze plekken 2 keer per jaar ingevuld. De scholen bepalen welke leerlingen deze stageplekken invullen. 
Routinestages zijn in het algemeen bestemd voor MBO opleidingen. Een stage moet zowel leren als zelfstandig produceren bevatten. Het leerprogramma voor de routinestages wordt vastgesteld door de stagecoördinator in overleg met de school en de afdeling (leidinggevende en begeleider(s)), eventueel ook met de leerling. 
Routinestages kunnen ook verzorgd worden voor andere instituten dan leerinstituten. In dat geval wordt er gesproken van een werkervaringsplek. Per jaar stelt HWL 1 werkervaringsplek van 6 maanden beschikbaar.

Afstudeeronderzoek en afstudeerprojecten
Wij verwelkomen studenten van HBO en Universiteit om bij ons een onderzoeksstage of afstudeeronderzoek op BSc- of MSc-niveau te doen. De onderzoeken bestaan uit vernieuwend experimenteel onderzoek op het laboratorium, literatuur- of dataevaluerend onderzoek of combinaties ervan. Afstudeeronderzoeken en afstudeerprojecten worden begeleid door vakspecialisten en onderzoekers/adviseurs. Het programma wordt vastgesteld in onderling overleg tussen universiteit of school, student, begeleider en groepshoofd.

Snuffelstage
Daarnaast wordt eens per jaar per laboratoriumschool een snuffelstage van een dag (oriëntatie dag) georganiseerd om leerlingen kennis te laten maken met het vakgebied waarin ze komen te werken en te helpen bij een eventuele richtingskeuze. Langere snuffelstages zijn te intensief en/of niet voldoende effectief. Naast verzoeken van scholen komen er ook vaak verzoeken van anderen (voornamelijk middelbare scholieren) voor een oriëntatie dagje. Er zijn per jaar in ieder geval 2 introductiedagen (in september en in februari) voor beginnende stagiairs.

Visie van het Waterlaboratorium
Uitgangspunt bij een stage- of afstudeeropdracht is dat de opdracht moet bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten en een directe, waardevolle bijdrage moet leveren aan Het Waterlaboratorium.

  • Het Waterlaboratorium wil samen met opleidingsinstituten werken aan verbetering van de kwaliteit van de studenten.
  • Het Waterlaboratorium vindt dat zij vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage moeten leveren aan het opleiden van aankomende professionals.
  • Stagiaires kunnen door hun inbreng, bijdragen aan een innovatieve en lerende organisatie.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij ons? Stuur ons dan een mail met met jouw cv+ motivatie naar martin.dijkhuijsen@hetwaterlaboratorium.nl