Actueel

Ondertussen bij Het Waterlaboratorium

Nieuws
Sinds medio mei heeft het Limburgse drinkwaterbedrijf WML uit voorzorg een aantal keren de Maaswaterinname langdurig gestaakt vanwege concentraties van een onbekende stof die werden aangetroffen in…
Publicatie
Samen met KWR heeft Het Waterlaboratorium een artikel gepubliceerd in Water Research over het lot van microplastics in de drinkwaterproductie met als titel "Fate of microplastics in the drinking…
Nieuws
Alweer een nieuwe PFAS analyse? Jazeker, want de uitdagingen zijn groot. We werken continu aan onze methoden en zo goed aan te sluiten op de vele ontwikkelingen rond PFAS. De eisen die gesteld worden…
Publicatie
Hoewel langzame zandfiltratie al decennia wordt gebruikt, is er nog weinig bekend over de bacteriën die aanwezig zijn in dit soort filters. Daarom is in 2020 een onderzoek gestart. De eerste…
Publicatie
Door een gebrek aan toxicologische informatie voor veel gemeten stoffen is het niet altijd mogelijk om een inschatting te maken van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. In-silico…
Nieuws
Al bijna 20 jaar werken Dunea, PWN, Waternet en Het Waterlaboratorium samen op het gebied van drinkwatercontrole en waterkwaliteitsonderzoek. Daar zijn alle partijen zeer tevreden over en het…