Actueel

Ondertussen bij Het Waterlaboratorium

Publicatie
Door een gebrek aan toxicologische informatie voor veel gemeten stoffen is het niet altijd mogelijk om een inschatting te maken van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. In-silico…
Nieuws
Al bijna 20 jaar werken Dunea, PWN, Waternet en Het Waterlaboratorium samen op het gebied van drinkwatercontrole en waterkwaliteitsonderzoek. Daar zijn alle partijen zeer tevreden over en het…
Nieuws
Sinds enkele jaren analyseert Het Waterlaboratorium PFAS verbindingen in water. Met de komst van nieuwe ultra gevoelige LC-MS/MS analyseapparatuur (Sciex 7500+) zijn we aan de slag gegaan om de…
Nieuws
Sinds 1 oktober 2021 is Het Waterlaboratorium overgaan naar een nieuwe (geaccrediteerde) methode voor het meten van bromaat. Deze nieuwe methode is conform NEN-EN-ISO 11206: 2013 (Water – Bepaling…
Publicatie
Wanneer in bioassays toxische effecten op de waterkwaliteit aangetoond worden, kan het Effect Directed Analysis (EDA)-platform achterhalen welke stoffen in het water hier de veroorzakers van zijn.…
Publicatie
De drinkwaterbedrijven hebben samen met KWR, HWL en RIVM onderzoek gedaan naar microplastics in water. Op dit moment bevat kraanwater nog vrijwel geen meetbare microplastics, maar meer onderzoek is…