Publicatie

 

Computermodel helpt bij het inschatten van risico's van stoffen. 

Door een gebrek aan toxicologische informatie voor veel gemeten stoffen is het niet altijd mogelijk om een inschatting te maken van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. In-silico (computer)modellen gericht op het voorspellen van toxiciteit van stoffen bieden hiervoor uitkomst. Op basis van de chemische structuur wordt ingeschat welke nadelige effecten een stof zou kunnen hebben. Deze informatie draagt bij aan het prioriteren van vervolgonderzoek en biedt handelingsperspectief voor het voorkomen van risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu.
 

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Binnen het Bedrijfstak Onderzoek van de drinkwater sector heeft KWR Water Research samen met Het Waterlaboratorium en Waternet een artikel geschreven in het vakblad H2O over het gebruik van computermodellen die vanuit de molecuulstructuur van een stof de toxiciteit kunnen voorspellen ook als toxicologische gegevens ontbreken. Zo kunnen deze modellen worden ingezet bij de risico beoordeling (Risk Assessment) van stoffen als onderdeel van onze Integrale Toolkit Waterkwaliteit.

 

Het H2O-artikel is hier te lezen. 

 

 

 
 

Werk samen met onze specialisten

Corine Houtman

Adviseur Chemie
corine.houtman@hetwaterlaboratorium.nl
023 517 59 00