Publicatie

 

Nieuwe effect-signaalwaarden beschikbaar voor bioassays

Bij het beoordelen van de chemische waterkwaliteit komt in de meetstrategieën van de drinkwaterbedrijven steeds meer nadruk te liggen op effectgericht testen met behulp van bioassays. Met bioassays wordt een specifieke biologische respons gemeten van het mengsel aan bekende en onbekende stoffen dat aanwezig kan zijn in drinkwater of drinkwaterbronnen. Vaak kan met de bioassays zeer gevoelig gemeten worden waardoor deze testen zeer geschikt zijn om de aanwezigheid van biologisch-actieve stoffen te monitoren.

De interpretatie van de gevonden biologische respons is echter wel een uitdaging omdat bij een positieve respons in de assay niet automatisch sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico. Om de gemeten respons beter te kunnen duiden wordt daarom gebruik gemaakt van effect-signaalwaarden (ESW).

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Deze ESW geven de hoogte van de gemeten activiteit weer waaronder een risico voor de gezondheid of het milieu niet te verwachten is. Recent is door KWR in samenwerking met Waternet, Wageningen Food Safety Research en Het Waterlaboratorium een methode ontwikkeld om ESW af te leiden voor de humane gezondheid. Hierbij zijn ook ESW afgeleid voor verschillende CALUX-assays die bij Het Waterlaboratorium worden toegepast voor de drinkwaterbedrijven. De ESW helpen om de resultaten van de bioassays beter te interpreteren.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Water Research. Hierbij is ook gekeken naar de implicaties van de nieuwe ESW voor de responsen die gemeten worden in inname- en drinkwater van Dunea, PWN en Waternet.

Hierbij een link naar het artikel: 

Been, F., Pronk, T., Louisse, J., Houtman, C., van der Velden-Slootweg, T., van der Oost, R., Dingemans, M. 2021. Development of a framework to derive effect-based trigger values to interpret CALUX data for drinking water quality. Water Research 193 https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.116859 

Tineke Slootweg