Nieuws

 

Lood in water testen

“Schoon water? Dat komt in Noord niet vanzelfsprekend uit de kraan”

Dit was de kop in het Parool die op 19 oktober 2019 Waternet deed overspoelen met vragen over lood in water. Klanten stuurden foto’s van hun leidingen en deden aanvragen voor analyses. Het bleek dat er een grote behoefte bestond om via de loodanalyse de aanwezigheid van loden leidingen op te sporen. Maar in sommige gevallen is dit niet nodig en willen we klanten goed voorlichten om onnodige analyses te voorkomen.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Daarom kwam Waternet met de vraag of Het Waterlaboratorium als drinkwaterlaboratorium kan bijdrage in deze behoefte van particulieren. Maar net als andere drinkwaterlaboratoria is Het Waterlaboratorium niet ingericht om een grote hoeveelheid particuliere klanten te bedienen, met name vanwege de administratieve afhandeling van de aanvragen.
 
Naarmate de vraag en behoefte voor het analyseren van lood voor particulieren steeds groter werd, verschenen op het internet diverse websites die allerlei onbetrouwbare loodtesten aanboden. Daarom werd samen met Waternet een brainstormsessie georganiseerd om hier een goede dienstverlening tegenover te zetten. Een website waarbij particulieren na betaling een monsterfles krijgen opgestuurd.

Om de kans van opsporen van loden leidingen zo groot mogelijk te laten zijn, dient het monster genomen te worden nadat het water 6 uur stilgestaan heeft in de leidingen. Daarom vragen wij de klanten het monster in de ochtend te nemen en retour te sturen naar Het Waterlaboratorium. Half december werd dit idee voorgedragen tijdens de aandeelhoudersvergadering en na goedkeuring van de moederbedrijven Dunea, PWN en Waternet werden alle registers opengetrokken om dit voor elkaar te krijgen. Een flinke klus, maar door de inzet van velen mag het resultaat daar zijn. Een website, niet commercieel, maar betrouwbaar en informerend: www.loodinwatertesten.nl”.

 
 

 

Op 10 februari 2020 ging de website live en hebben al meer dan 1500 particulieren ons weten te vinden. Inmiddels is er ook de mogelijkheid maximaal zes flessen per opdracht te bestellen. We zijn er als bedrijf bijzonder trots op dat we dit samen met onze aandeelhouders voor elkaar hebben gekregen.

 

 

Neem contact op met onze accountmanagers

Marco Vos

Accountmanager Waternet & Externe markt
marco.vos@hetwaterlaboratorium.nl
023 517 59 00