Nieuws

 

Lood in water testen, waarom en hoe?

“Schoon water? Dat komt in Noord niet vanzelfsprekend uit de kraan”. Dit was de kop in het Parool die op 19 oktober 2019 Waternet deed overspoelen met vragen over lood in water testen. Klanten stuurden foto’s van hun leidingen en deden aanvragen voor analyses. Het bleek dat er een grote behoefte bestond om via de loodanalyse de aanwezigheid van loden leidingen op te sporen. In sommige gevallen is dit niet nodig. We willen klanten goed voorlichten om onnodige analyses te voorkomen.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Daarom kwam Waternet met de vraag of Het Waterlaboratorium als drinkwaterlaboratorium kan bijdragen in deze behoefte van particulieren. Maar net als andere drinkwaterlaboratoria, is Het Waterlaboratorium niet ingericht om een grote hoeveelheid particuliere klanten te bedienen. Dit is met name vanwege de administratieve afhandeling van de aanvragen.
 
De vraag en behoefte voor lood in water testen voor particulieren werd steeds groter. Hierdoor verschenen op het internet directe websites, die allerlei onbetrouwbare loodtesten aanboden. Omwille van die reden werd samen met Waternet een brainstormsessie georganiseerd. Het doel? Een goede dienstverlening opzetten: Een website waarbij particulieren na betaling een monsterfles krijgen opgestuurd. Hierdoor kunnen zij het lood in water testen. 

Om de kans van opsporen van loden leidingen zo groot mogelijk te laten zijn, dient het monster genomen te worden, nadat het water 6 uur stilgestaan heeft in de leidingen. Daarom vragen wij de klanten het monster in de ochtend te nemen en daarna retour te sturen naar Het Waterlaboratorium. Half december werd dit idee voorgedragen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Na goedkeuring van de moederbedrijven Dunea, PWN en Waternet, werden alle registers opengetrokken om het voor elkaar te krijgen. Een flinke klus, maar door de inzet van velen mag het resultaat daar zijn. Een website, niet commercieel, maar betrouwbaar en informerendwww.loodinwatertesten.nl”.

Betrouwbaar lood in water testen

Loodinwatertesten.nl is een initiatief van Het Waterlaboratorium in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Als geaccrediteerde (RvA: L404) instantie is Het Waterlaboratorium bovendien een autoriteit op het gebied van drinkwateronderzoek. Waarom is Het Waterlaboratorium betrouwbaar? Twijfelt u of u loden leidingen heeft? Lees hier hoe u dit kunt ontdekken in uw woning. Wij vertellen het u ook, wanneer verder onderzoek niet nodig is. Helder en transparant. Zo is onze werkwijze!

Werkwijze lood in water testen

  1. Wanneer u denkt dat u loden leidingen heeft en twijfelt aan de kwaliteit van uw water, dan kan het verstandig zijn om dit water te testen. U kunt op www.loodinwatertesten.nl een monsterfles aanvragen.
  2. U voert zelf de lood in water test uit.
  3. U verstuurt de monsterfles terug naar Het Waterlaboratorium. 
  4. U krijgt van ons duidelijkheid over de kwaliteit van uw water.
  5. Wij adviseren u bij elke stap en beantwoorden graag uw vragen. 
 
 

 

Op 10 februari 2020 ging de website live en hebben al meer dan 1500 particulieren ons weten te vinden. Inmiddels is er ook de mogelijkheid maximaal zes flessen per opdracht te bestellen. We zijn er als bedrijf bijzonder trots op dat we dit samen met onze aandeelhouders voor elkaar hebben gekregen.

 

 

Neem contact op met onze accountmanagers

Marco Vos

Accountmanager Waternet & Externe markt
marco.vos@hetwaterlaboratorium.nl
023 517 59 00