Nieuws

 

Bisfenolenanalyse voor drink- en oppervlaktewateren

Het Waterlaboraturium heeft sinds 2020 een nieuwe LC-MS/MS methode ontwikkeld voor het analyseren van bisfenol A (BPA) en bisfenol S (BPS).
BPA en BPS zijn chemische stoffen die worden gebruikt om verschillende soorten kunststof te maken voor bijvoorbeeld: bouwmaterialen, verf, verpakkingsmateriaal voor de voedingsindustrie, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA gebruikt als speciale inkt in kassabonnen. Bij inname van hoge concentraties BPA, kan dit bij de mensen lijden tot onvruchtbaarheid en kan het effect hebben op het hormoonsysteem.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Sinds 2016 analyseert Het Waterlaboratorium BPA m.b.v. een ELISA (Een immunochemische bepaling) voor haar klanten. Het meetprincipe van deze techniek is gebaseerd op een binding tussen een antigeen en antistof.  Helaas zijn deze bindingen onvoldoende specifiek en zijn ze gevoelig voor cross-reactie. Met andere woorden, deze techniek is gevoelig voor onderliggende activiteit(en) die niet alleen van BPA afkomstig zijn waardoor de kans op vals positief resultaat aanwezig is.
Om de benodigde gevoeligheid te behalen wordt bij deze techniek Solid Phase Extraction (SPE) als voorbewerking gebruikt. De SPE voorbewerking is arbeidsintensief met veel pipetteerwerk en neemt 2 werkdagen in beslag.
 
De ontwikkeling van de nieuwe BPA methode is eind 2019 in gang gezet en is uitgevoerd door een student als onderdeel van zijn stage bij Het Waterlaboratorium. De nieuwe methode is ontwikkeld en gevalideerd m.b.v. een LC-MS/MS systeem.
Naast BPA en BPS zijn er tevens nog 2 andere bisfenolen gevalideerd, bisfenol F en AF. Momenteel is er alleen vraag naar BPA en BPS.
Het grote voordeel van deze meettechniek is dat deze specifieker en selectiever is dan de immunochemische bepaling en hierdoor minder last heeft van onderliggende stoffen (c.q. matrix).  Door technische (m.n. detectie) vooruitgang op het gebied van  de LC-MS/MS is het mogelijk om lage concentraties aan te tonen (ng/L). Dit heeft geresulteerd in een nieuwe methode zonder SPE voorbewerking en een verlaging van de rapportagegrens van 0,030  µg/L naar 0,0075 µg/L voor BPA. De samples worden rechtstreeks of na een simpele filtratiestap overgebracht in een vial waarna deze rechtstreeks het systeem ingaat  om gemeten te worden.

Het Waterlaboratorium beschikt nu over een robuuste analysemethode voor het bepalen van BPA en BPS die voldoet aan de criteria van de NEN7777.
 

 
 
 
 
 

Werk samen met onze specialisten

Abdel Chahbouni

Groepshoofd Chemie
Abdessamad.Chahbouni@HetWaterlaboratorium.nl