Nieuws

 

Alles uit de kast voor
analyse van PFAS

Sinds enkele jaren analyseert Het Waterlaboratorium PFAS verbindingen in water. Met de komst van nieuwe ultra gevoelige LC-MS/MS analyseapparatuur (Sciex 7500+) zijn we aan de slag gegaan om de volgende stap te zetten in de analyse van deze verbindingen. En dat is hard nodig want nieuwe inzichten in de schadelijkheid van PFAS hebben geleid tot een aanscherping van de gezondheidskundige richtwaarde voor de som van vier PFAS stoffen, te weten, PFHxS, PFOA, PFOS en PFNA.

De analysemethode is geoptimaliseerd om nog lagere concentraties nauwkeurig en juist te kunnen bepalen. En ook zijn lange koolstofketen PFAS verbindingen toegevoegd aan de methode. De analysemethode bevat daarmee drieëntwintig perfluorcarbon- en sulfonzuren met koolstofketens variërend van C4 tot C13. Er wordt steeds meer informatie bekend rondom de toxiciteit van PFAS verbindingen en ook dat er verschil is tussen vertakte en onvertakte PFAS. Daarom is het van belang in de toekomst ook de diverse PFAS isomeren te kunnen karakteriseren. De analysemethode van Het Waterlaboratorium kan onderscheid maken tussen de diverse lineaire (onvertakt) en ‘branched’ (vertakte) isomeren. Daarnaast kunnen we vaststellen of er sprake is van bijvoorbeeld een mono- of di-gesubstitueerd isomeer. De analysemethode berust op het principe van directe injectie in de analyseapparatuur. Dit betekent dat de monstervoorbewerkingsprocedure veel sneller uitgevoerd kan worden waardoor we ook snel kunnen inspelen op analyseaanvragen.

Onze opgedane kennis over de analyse van PFAS delen we graag met andere laboratoria. Zo dragen we bij aan de sector brede ontwikkeling van robuuste en gevoelige methoden welke nodig zijn om voor Nederland de blootstelling aan PFAS via verschillende bronnen, waaronder drinkwater, beter in kaart te brengen.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

 
 
 
 

Werk samen met onze specialisten

Abdel Chahbouni

Groepshoofd Chemie
Abdessamad.Chahbouni@HetWaterlaboratorium.nl