Over ons

 

Het Waterlaboratorium haalt de waarheid uit water

 

 

Deze claim is ons DNA. Dagelijks werken bij Het Waterlaboratorium ruim honderd enthousiaste personen om die claim steeds weer waar te maken. Ons verbindt vier kernwaarden: deskundig, vooruitstrevend, verbindend en trots. En wij werken snel, grondig en streven altijd naar in de praktijk toepasbare resultaten. Zo willen wij de autoriteit in (drink)waterkwaliteit zijn.

Onze kernwaarden

Deskundig
Onpartijdig adviseren vanuit gedegen expertise

Expertise en kwaliteit zitten breed in onze organisatie. Geavanceerde monstername- of analysemethoden, moleculaire microbiologische technieken, het aantonen en identificeren van onbekende stoffen en de toxicologische beoordeling ervan: voor alle deze en andere onderwerpen stellen onze medewerkers hun expertise op chemisch, biologisch en toxicologisch gebied ter beschikking. En wij zijn onpartijdig, punt!

Vooruitstrevend
Altijd een stap voor

Het drinkwater in Nederland behoort tot het beste van de wereld. Aan de top blijven is een uitdaging. En nieuwe uitdagingen, zoals microplastics in water en onbekende stoffen uit industriële processen, gaan we graag aan. Daarbij kiezen we voor de nieuwste technische mogelijkheden en onderzoeksmethoden, zoals non-target screening, moleculaire technieken of data-science. We springen snel en flexibel op uw praktijkvragen in.

Verbindend
Samen meer en betere resultaten

Hoe beter wij u en uw processen kennen, hoe beter wij u kunnen ondersteunen. Daarom willen wij altijd nauw met u samenwerken waarbij we onderzoeks- en analyseresultaten vertalen naar uw praktijksituatie. Ook werken wij samen met andere partijen in de watersector, zoals universiteiten en kennisinstellingen, om praktijkproblemen snel en efficiënt aan te kunnen pakken.

Trots
Trots op onze bijdragen. Kan aanstekelijk werken

Wij zijn trots op wie wij zijn, op wat wij hebben bereikt en op onze status als autoriteit in (drink-)waterkwaliteit. Als u met ons samenwerkt, loopt u het risico die trots te voelen. Onze medewerkers zijn betrokken bij hun werk en bij uw vraagstukken. De open en positieve werkhouding creëert een positieve sfeer. Zo is het een genoegen om hier te werken.

Wat wij doen

Wij bewaken de drinkwaterkwaliteit, optimaliseren zuiveringssystemen, helpen problemen in de watercyclus vroegtijdig aan te pakken en ondersteunen bij het afgeven van lozingsvergunningen.

Voor de (drink)waterkwaliteit verzorgen wij de hele keten: vanaf het bemonsteren van bronnen met behulp van een uitgebreid instrumentarium, het uitvoeren van geavanceerde analyses én het verstrekken van een uitgebreide interpretatie daarvan en een doortimmerd advies gericht op uw situatie.

Maar ook onderhouden wij uw waterkwaliteitssensoren om de kwaliteit van uw processen te bewaken en bieden we vakdeskundigen aan als er gaten in uw personele bezetting vallen.

Achtergrond

Het Waterlaboratorium is een zelfstandig opererend semipubliek bedrijf met drie sterke aandeelhouders: Dunea Duin en Water, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet Amsterdam. Deze drie drinkwaterbedrijven in Zuid- en Noord-Holland zijn ook onze grootste klanten. Van daaruit helpen wij organisaties in de watersector waarbij we een open oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.

 

Raad voor accreditatie (L404)

Het Waterlaboratorium werkt binnen strenge kaders. We voldoen aan elke wettelijk voorgeschreven norm. Daarvoor is de internationaal erkende kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17025. Die is ons toegekend door de Raad voor Accreditatie, onder registratienummer L404. 

Voor een actueel overzicht van de analyses welke onder de scope van het accreditaat vallen wordt verwezen naar de site van de RvA (www.rva.nl), de scope is te vinden onder nummer L404.

  

 

Ministerieel erkend

Het Waterlaboratorium heeft een ministeriële erkenning voor het uitvoeren van de wettelijke drinkwatercontrole volgens de Drinkwaterregeling en het Drinkwaterbesluit.