Samenwerking met onderzoeksinstellingen
Samenwerking met onderzoeksinstellingen Samenwerking met onderzoeksinstellingen

Uitwisseling van Kennis

Het Waterlaboratorium richt zich op de toekomst door zelf nieuwe en innovatieve analysetechnieken te ontwikkelen maar ook door bijzonder actief samen te werken met nationale en internationale onderzoeksinstellingen. Door inzet van onze specialistische analysetechnieken kunnen wij samen het onderzoek een stapje verder brengen.

Samen met al onze partners doen wij onderzoek naar:
• Karakterisering van Natruurlijk Organsich Materiaal (NOM) met LC-OCD
• Identificatie van bacteriën met MALDI-TOF t.b.v. source tracking
• Directe celtelling met flowcytometrie
• Onderzoek naar het milieuchemische gedrag van stoffen
• Snelle bepaling van modelstoffen bij het optimaliseren van waterbehandelingstechnieken met UPLC-MS
• Bepaling van geneesmiddelen en andere ‘Emerging Substances’ in oppervlaktewater en afvalwater


Op dit moment  werken  wij o.a. samen met:
Instituut voor Milieuvraagstukken, VU Amsterdam
Biomolecular Analysis and Spectroscopy, VU Amsterdam
Bio Detection Systems, Amsterdam
KWR, Watercycle Research Institute
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft
Imares, Wageningen Universiteit
en buitenlandse instituten zoals EAWAG in Zwitserland