Offshore

Offshore Industrie 

Binnen de offshore industrie is de kwaliteit van het drinkwater van groot belang. Betrouwbaar en veilig drinkwater is een essentiële factor voor een goede gezondheid van uw medewerkers op booreilanden en schepen. Ook ‘offshore’ wordt tenslotte gebruik gemaakt van douches, poetst men zijn tanden en wast men groenten in het kombuis.


Het Waterlaboratorium voert de controles van het drinkwater uit,  van de bunkers op de kade tot en met het booreiland. Ook de supply-boten die het drinkwater leveren, controleren wij op regelmatige basis. Op de eilanden voert de bemanning, met daarvoor meegeleverde instructies,  de monstername zelf uit. Zij kunnen  hiervoor diverse trainingen krijgen. Deze trainingen kunnen desgewenst op elke locatie.


Wanneer de eilanden zijn bemonsterd worden de monsters direct naar het vasteland gevlogen. Hier staat een koerier klaar die, door middel van gekoeld transport, de monsters op het laboratorium aflevert. Door deze snelle werkwijze worden de monsters nog diezelfde dag in behandeling genomen.

Het Waterlaboratorium heeft naast deze uitstekende service ook nog een handige online tool ontwikkeld; LEON. LEON is een programma  dat u inzicht geeft in de uit te voeren beheerstaken en u een overzicht geeft van de reeds uitgevoerde taken m.b.t.  de waterinstallaties op de eilanden. Bij wisseling van de bemanning weet men direct wat er nog te doen staat. Onshore houdt de quality manager alle eilanden in de gaten en onderneemt zo nodig actie.