Legionella Analyse
Legionella Analyse NEN-EN-ISO 11731 Legionella Analyse NEN-EN-ISO 11731

Legionella-Analyse

De Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat prioritaire instellingen ieder half jaar verplicht zijn om een aantal monsters te laten nemen door een geaccrediteerd laboratorium. Het Waterlaboratorium is door de Raad voor accreditatie, geaccrediteerd en geregistreerd onder nummer L404 voor Legionella.  Per jaar nemen en beoordelen wij zo’n 8000 monsters.

 

Wettelijk verplicht

Op dit moment is er maar één door de wetgever goedgekeurde methode voor opsporing van Legionella, dit is de analyse volgens NEN-EN-ISO 11731. De NEN-EN-ISO 11731 methode is gebaseerd op het opkweken van legionellabacteriën op een semi-selectieve voedingsbodem. Na 7 dagen worden de voedingsbodems gecontroleerd op de aanwezigheid van op Legionella gelijkende kolonies. Deze zogenaamde verdachte kolonies worden nader onderzocht om te bekijken of ze inderdaad tot de Legionella soort behoren, dit duurt  ongeveer 1 dag (bevestiging). Tenslotte is het dan mogelijk om het serotype (Legionella pneumophila serotype 1, Legionella pneumophila serotype 2-14 of Legionella non-pneumophila) vast te stellen.