Kennisbank

A
B
C
E
F
G
L
M
N
O
P
S

Geaccrediteerd laboratorium

Kwaliteit

Het Waterlaboratorium is een geaccrediteerd laboratorium en werkt binnen strenge kaders. We voldoen aan elke wettelijk voorgeschreven norm. Daarvoor is de internationaal erkende kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17025. Die is ons toegekend door de Raad voor Accreditatie, onder registratienummer L404. Daarbij hanteren we een strikt intern kwaliteitssysteem. Dit is vastgelegd in een Handboek, conform de voorschriften van de Raad voor Accreditatie. Daarnaast analyseren we ook de meest actuele ontwikkelingen in ons vakgebied. Dat doen we door symposiabezoek, het bijhouden van vakliteratuur en door onze (inter)nationale contacten met collega-laboratoria.

Certificering 

De controle van water is van groot belang voor de volksgezondheid, daarom is goede kwaliteit een must. Om deze kwaliteit te waarborgen bestaan er enkele certificaten en accreditaties die door verschillende instellingen worden toegekend. Het Waterlaboratorium is in het bezit van alle benodigde certificaten. Onderstaand kunt u aanvullende informatie vinden over de instellingen die deze certificaten toekennen.


Raad voor accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) is een Nederlandse instelling die in 1995 ontstond uit de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO), De Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN en de Raad voor Certificatie (RvC). Deze voorgangers zijn alle opgericht door of op initiatief van het ministerie van Economische Zaken.
De primaire taak van de RvA is te verifiëren dat instellingen die actief zijn op het gebied van laboratoriumtesten, inspecteren, kalibreren en certificeren aan accreditatienormen voldoen. Zij gebruikt hiervoor internationale (ISO) en Europese Normen (EN-normen). Sinds 1 januari 2008 is de organisatie voor accreditatie van medische laboratoria (CCKL) gefuseerd met de Raad voor Accreditatie.
De werkwijze van de RvA wordt gecontroleerd door internationale accreditatieinstellingen door middel van collegiale toetsing. De RvA is op basis van dergelijke collegiale toetsingen toegelaten tot de Multilaterale erkenningsovereenkomsten in Europa (EA-MLA) en daarbuiten (IAF-MLA en ILAC-MRA).
Per 1 januari 2010 is de Raad voor Accreditatie bij wet aangewezen als de Nederlandse Accreditatie-instantie zoals bedoeld in de Europese verordening (EC)765/2008. Het bestuur van de RvA is hiermee een zelfstandig bestuursorgaan geworden.