Syllabus

Syllabus

In onze syllabus vindt u informatie over al onze standaard analyses. Deze zijn op alfabetische volgorde en per analysegroep geordend. Daarnaast kunt u in het zoekveld naar een analyse of component zoeken. We presenteren o.a. het meetprincipe, het analysevoorschrift en de normmethode. Nadat u het matrixtype heeft geselecteerd presenteren we voor elke component in de analyse de prestatiekenmerken die gelden voor deze matrix. De Combi-matrix bevat de prestatiekenmerken welke berekend zijn op basis van de kwaliteitscontroles in wisselende monstermatrices die in de dagelijkse praktijk door ons worden geanalyseerd. Nog niet alle prestatiekenmerken zijn opgenomen in deze digitale syllabus. Wij werken er hard aan om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Deze gegevens zijn wel altijd opvraagbaar.

Aanvullende informatie
Naast het standaard aanbod kunnen wij in overleg met u maatwerk leveren om tot de beste oplossing voor uw analyseprobleem te komen. Voor aanvullende informatie over tarieven, voorschriften en prestatiekenmerken kunt u contact met ons opnemen via 023-5175900 of via klantenkontacten@hetwaterlaboratorium.nl. Voor een actueel overzicht van de analyses welke onder de scope van het accreditaat vallen verwijzen wij naar de site van de RvA (www.rva.nl). De scope is te vinden onder nummer L404.

Opmerking over statistisch significante telgebieden bij bacteriologisch onderzoek
Bij membraanfiltratietechnieken (coli37, E. coli, enterococcen, sulfiet reducerende clostridia, en aeromonas) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 100 kolonies per plaat.Bij de gietplaatmethode (koloniegetal 22 °C en 37 °C) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 300 kolonies per plaat. Bij de spatelplaatmethode (Legionella) geldt een statistisch significant telgebied tussen 10 en 200 kolonies per plaat. Indien er tellingen onder de genoemde telgebieden gerapporteerd worden moet de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd, dit wordt niet op het analyserapport vermeld. Indien er tellingen boven de genoemde telgebieden gerapporteerd worden moet de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd, dit wordt wél op het rapport vermeld. De telgebieden zijn conform NEN-ISO 8199, 2007.Indien bij bacteriologisch onderzoek het resultaat wordt verkregen uit een meervoudige analyse, wordt gebruik gemaakt van het rekenkundig gemiddelde.

 Klik hier om naar Syllabus te gaan.