Expertises

 

Microplastics

We ontkomen er niet meer aan: helaas zijn microplastics tegenwoordig onderdeel van ons milieu. Ze worden gevonden in lucht, grond, sneeuw en water. Een groot deel van de drinkwaterproductie in Nederland is direct of indirect afhankelijk van oppervlaktewater zoals de Maas en de Rijn, maar door de vervuiling zitten daar microplastics in. Microplastics zijn afkomstig van mens en consument: lozingen van rioolwaterzuiveringen en vanuit de industrie. In ons land speelt de watercyclus daarom een belangrijke factor voor de hoeveelheid microplastics in oppervlaktewater en hier zijn dus ook kansen om de hoeveelheid microplastics te beperken.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Ons doel met microplastics

We willen nu en in de toekomst goed en veilig drinkwater blijven leveren, en daarvoor is het in kaart brengen van de hoeveelheid microplastics én kansen tot reductie in de watercyclus nu een belangrijke stap. Kennis is de eerste stap naar kansen, en samen met haar drinkwaterbedrijven voert Het Waterlaboratorium verkennend onderzoek uit op microplastics en zijn wij actief betrokken bij de (inter)nationale voortang op dit gebied. Er is nog niet veel bekend over het risico van microplastics en er is gebrek aan geharmoniseerde methoden om microplastics te meten. Maar de waterkwaliteit in Nederland gaat ons allemaal aan, en juist daarom investeert de drinkwatersector in kennis en praktische ervaring.

Een belangrijk uitgangspunt voor microplastics is niet alleen hoe we deze meten en of deze een risico vormen, maar ook hoe we ervoor zorgen dat deze geen probleem vormen voor de Nederlandse waterkwaliteit en ook geen probleem voor de drinkwatervoorziening. Samen met haar ketenpartners stuurt Het Waterlaboratorium op voorkómen dat microplastics eindigen in het milieu en oppervlaktewater. Op deze manier worden er twee vliegen in één klap geslagen: het milieu wordt beter beschermd tegen microplastics en de drinkwaterzuivering hoeft minder microplastics te verwijderen. Schoner drinkwater en schonere natuur – wie wil dat nu niet?

Onze expertise

Het Waterlaboratorium heeft een bemonsteringsmethode en meetmethode voor microplastics ontwikkeld op basis van microscopie voor microplasticdeeltjes groter dan 50 µm. In samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea en Waternet hebben wij de methode toegepast in een onderzoek naar microplastics in de drinkwatervoorziening én in drinkwater. Hierbij brachten we microplastics in kaart op verschillende punten in de drinkwatervoorziening: het oppervlaktewater van de Maas en de Rijn, de drinkwaterzuivering, het afgeleverde drinkwater, en in het drinkwater dat bij de klant uit de kraan komt. Uit de resultaten blijkt dat microplastics helaas in alle oppervlaktewateren zitten, maar dat de drinkwaterzuivering is uitgerust om heel veel microplastics te verwijderen. Zoveel zelfs, dat wij in 10.000 liter kraanwater geen meetbare hoeveelheid microplastics konden vinden onder een microscoop. Samen met KWR hebben we vervolgens ook onderzoek verricht in de bronnen en het productieproces van Evides. Publicaties over dit onderzoek vindt u in deze publicatie en dit verslag van een workshop.

 

Ook aan de andere kant van de watercyclus verzamelt Het Waterlaboratorium informatie over microplastics. In opdracht van waterbedrijf PWN onderzoekt Het Waterlaboratorium samen met PWN, kennisinstituut KWR Water, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en startup The Great Bubble Barrier hoeveel microplastics er binnenkomen op de rioolwaterzuivering, hoeveel hiervan verwijderd worden, en hoeveel microplastics uiteindelijk vanuit de rioolwaterzuivering richting het oppervlaktewater gaan. Het project geeft een inkijk in de uitstroom van microplastics door antropogene invloed.  Hierbij wordt ook onderzocht of bellenschermen een barrière kunnen bieden tegen uitstromende plastics.


 

 
 

Werk samen met onze specialisten

Eelco Pieke

Hoofd Markt & Advies
eelco.pieke@hetwaterlaboratorium.nl
023 517 59 00