NOM

 

Karakterisering van Natuurlijk Organisch Materiaal

Natuurlijk Organisch Materiaal (NOM) bestaat uit een divers mengsel van organische stoffen variërend in kleur, structuur en reactiviteit. Het kan een belangrijke rol hebben bij de bereiding van drinkwater. Zo kan het vervuiling van membranen veroorzaken of een negatieve invloed hebben op de biologische stabiliteit van drinkwater tijdens distributie.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Het grootste gedeelte van NOM bestaat uit humuszuren, maar genoemde effecten worden vaak door andere kleine fracties bepaald. Een nadere karakterisering van het NOM kan daarom heel belangrijk zijn.

Al in 2006 heeft Het Waterlaboratorium hiervoor een apparaat aangeschaft ontwikkeld door DOC-Labor. De NOM wordt chromatografisch gescheiden op basis van grootte en gedetecteerd met een on-line DOC-meting. Deze bestaat uit een reactor waarin een heel dunne film van eluens gevormd wordt, die bestraald wordt met UV-licht. Het aanwezige organisch materiaal wordt daardoor direct omgezet in CO2, wat vervolgens gemeten wordt met een infrarood-detector. In een chromatogram kunnen zo zes verschillende fracties onderscheiden worden vanaf een gehalte van 0,2 mg koolstof/l.

De methode wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar (nieuwe) zuiveringsstappen vooral in proefinstallaties. Ook is de methode goed toepasbaar bij onderzoek naar de oorzaak van vervuiling van membranen.