Expertises

 

Monstername, meer dan 'een flesje vullen'

Het Waterlaboratorium is gespecialiseerd in geavanceerde technieken voor monstername. Naast de ‘normale’ bemonstering van water middels flessen of monsterpotten voeren wij ook meer complexere bemonsteringen uit. Denk aan monstername van grondwaterstromen via peilbuizen, maar ook aan bemonsteringssystemen van groot volumes: Grovol en Hemoflow genaamd.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Hoe werkt bemonsteren?
Grondwater bemonsteren via peilbuizen met verschillende diameters gebeurt veelal in de duinen. Met behulp van verschillende pomptechnieken wordt water van enkele meters tot wel van meer dan honderd meter diepte opgepompt. De toegepaste pomptechniek wordt bepaald door de omgeving waarin het werk plaatsvindt en de grondwaterstand.

Voor de daadwerkelijke bemonstering worden verschillende parameters gemeten, zoals de elektrische geleidbaarheid, troebelheid en opgelost zuurstof. Zodra deze stabiel zijn, kan het bemonsteren starten. Deze monstername wordt veelal gebruikt voor analyse van meerdere chemische parameters in grondwaterstromen. Maar het kan ook gebruikt worden voor analyse van microbiologische parameters.
 

Waarom monstername/ bemonstering op groot volumes?
De gedachte achter bemonsteringssystemen op groot volumes is dat de kans om bacteriën te vinden bij monstername, stijgt bij grotere volumes. Realisatie hiervan brengt wel een aandachtspunt naar voren, namelijk dat de toegepaste filtertechnieken in zekere zin bacterievriendelijk moeten zijn. Als de druk voor het filter te hoog wordt, heb je grote kans dat bacteriën het niet overleven. Het filter mag niet te fijn zijn, want dan verstopt het te snel. De juiste instellingen op het gebied van druk, doorloopsnelheid en grootte van het filter zijn belangrijk. Ieder druppel opgepompt water moet door het filter.

Bij een Grovol-bemonstering wordt op locatie een complete filtratie uitgevoerd. “Gevangen” bacteriën worden in het laboratorium op kweek gezet. Dit type bemonsteringen wordt vaak ingezet bij een bepaald proces of tappunt om meer inzicht te krijgen in hygiënische parameters.

Hemoflow-bemonstering
Een niveau hoger is de Hemoflow-bemonstering: een complexe opstelling bij het te bemonsteren tappunt. HWL heeft deze monstermethode ontwikkeld voor onderzoek van zeer grote volumes water (50-3000 liter) over een langere periode naar bepaalde bacteriën. Op drinkwaterpunten kan zelfs tot een paar duizend liter over een tijdvak van 24 uur bemonsterd worden. Hierbij wordt het water gefilterd over een zogenoemd Hemofilter: een type filter dat in de medische wereld bij onder andere dialyse wordt gebruikt. Met deze techniek kunnen aanwezige micro-organismen en/of virussen geconcentreerd worden in het filter. De Hemoflow-opstelling kan ingezet worden voor onderzoek naar E. coli, Cryptosporidium, Giardia, Somatische en F-specifieke bacteriofagen.
 

Onderzoek met behulp van monsters
Door geaccrediteerde monsternemers mogen monsters worden genomen. Een monster is een met water gevulde fles die gekoeld naar het laboratorium wordt getransporteerd voor onderzoek. Monsterflessen zijn er in alle soorten en maten (van 100 ml tot 5 liter). Daarnaast worden er ook grootvolumemonsters genomen, waarbij een hoeveelheid van 100 tot wel 3000 liter water bemonsterd wordt. Sommige monsterflessen zijn speciaal ontwikkeld voor een specifieke test. Zo heeft de monsterfles voor smaak en geur testen een speciale dop waardoor er geen lucht bij het water in de monsterfles zit.

Monstername kan overal worden uitgevoerd, van het oppervlakte water tot aan de tapkraan. Op deze wijze wordt de waterkwaliteit van het innamepunt tot aan de tapkraan gemonitord. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van monstername? 

Neem direct contact met ons op!