Expertises

 

Migratietesten conform

NEN-EN 12873-1

We voeren migratietesten uit om te weten te komen wat de invloed van kunststoffen is op de kwaliteit van het drinkwater dat door de leidingen stroomt. Kunststofproducten, zoals leidingen, fittingen en verbindingsmiddelen die in contact komen met drinkwater, moeten worden getoetst op wettelijke hygiënische aspecten. Dit geldt zowel voor nieuwe producten (toelating) als voor bestaande producten (toetsing).

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Er moet voorkomen worden dat uit kunststof onderdelen ongewenste stoffen in het drinkwater komen die de kwaliteit, maar ook de smaak en geur van het drinkwater kunnen beïnvloeden. Een zeer bewerkelijk onderzoek dat Het Waterlaboratorium kan uitvoeren. Voor deze testen ontvangt Het Waterlaboratorium dit soort producten van over de hele wereld. Ze worden getest in een speciale spoelopstelling onder de verschillende condities zoals voorgeschreven in de daarvoor geldende norm. Hierbij worden speciale geurloze stoven toegepast waarin de monsters op 23, 60 en 85 graden Celsius kunnen worden geconditioneerd; de testen worden dan op de gewenste temperatuur uitgevoerd.

Afhankelijk van het te testen product wordt na de migratieperiode het migratiewater gecontroleerd op smaak, geur, kleur en totaalgehalte organische koolstof. Voldoet een product aan alle normen? Dan verleent Kiwa het zogenoemde Kiwa Water Mark.
 

Biofilm

Naast de bovengenoemde testen kan ook bepaald worden in hoeverre producten die in aanraking komen met (drink)water in staat zijn een biofilm te vormen. Deze biofilm is een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm dat zich vasthecht aan een oppervlak. Deze slijmlaag wordt ook wel ECM genoemd: "extracellulaire matrix". Deze matrix kan tot 90 procent van de biomassa van een biofilm omvatten, de rest bestaat uit bacteriën. De nagroei van micro-organismen is onwenselijk. De uitvoering van deze BPP-test (Biomassa Productie Potentie) duurt vier maanden.