Loodanalyse

 

Gebruik onze loodanalyse om loden leidingen op te sporen

Loodinwatertesten.nl is een initiatief van Het Waterlaboratorium in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Als geaccrediteerde (RvA: L404) instantie is Het Waterlaboratorium bovendien een autoriteit op het gebied van drinkwateronderzoek. We geven je ook eerlijk advies wanneer een analyse niet nodig is. De analysemethode die we toepassen is zeer gevoelig en kan kleine hoeveelheden lood betrouwbaar detecteren. Als je voor de lood-in-water test kiest, laten wij je op onze speciaal hierop afgestemde website duidelijk zien wat het analyseresultaat betekent en welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze aanpak sluit naadloos aan bij het 'Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen' welke door het RIVM, mede op basis van onze ervaringen, is opgesteld.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Op onze website Loodinwatertesten.nl vind u alle informatie over lodenleidingen en het aanvragen van een lood analyse.