Loodanalyse

 

Gebruik onze loodanalyse om lood in water op te sporen

Loodinwatertesten.nl is een initiatief van Het Waterlaboratorium in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Als geaccrediteerde (RvA: L404) instantie is Het Waterlaboratorium een autoriteit op het gebied van drinkwateronderzoek. We geven je ook eerlijk advies, wanneer een analyse van lood in water niet nodig is.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

De analysemethode die we toepassen is zeer gevoelig en kan kleine hoeveelheden lood betrouwbaar detecteren. Als je voor de lood-in-water test kiest, laten wij je op onze speciaal hierop afgestemde website duidelijk zien wat het analyseresultaat betekent en welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze aanpak sluit naadloos aan bij het 'Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen' welke door het RIVM, mede op basis van onze ervaringen, is opgesteld.

Lood in water testen
Bent u benieuwd waarom we geen lood in ons drinkwater willen hebben? Of hoe de test precies afgenomen kan worden? Lees hier meer over lood in water testen.

Meer informatie over lodenleidingen kunt u vinden op onze website Loodinwatertesten.nl. Tevens kunt u hier een lood analyse aanvragen.