Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34183184

IBAN: NL85 INGB 0675 1431 28
BTW nr.: NL.8113.33.243.B01

Algemene Voorwaarden het Waterlaboratorium NV