RoutinEDA

 

RoutinEDA moet routinematige uitvoering Effect-directed Analysis bevorderen

We weten van veel stoffen dat ze in water aanwezig zijn. Maar van veel andere stoffen weten we dat juist (nog) niet. Het Waterlaboratorium is met name geïnteresseerd in die onbekende stoffen die een schadelijk effect kunnen hebben op waterleven en via drinkwater op mensen. 

Om deze stoffen te onderzoeken, gebruikt HWL Effect-directed Analysis (EDA). Deze aanpak combineert biologische effectmetingen (bioassays) met chemische analysemethodes. Wanneer met een bioassay effecten worden gedetecteerd in een watermonster, worden door middel van chromatografie de stoffen in het monster gesorteerd in zeer kleine fracties. In de actieve fracties worden de veroorzakende stoffen geïdentificeerd met massaspectrometrie.

Om deze aanpak verder te verbeteren en meer geschikt te maken voor routinematige toepassing, werkt HWL samen met collega-onderzoekers van de Vrije Universiteit. Samen met hen heeft HWL het project “RoutinEDA” geïnitieerd. De titel verwijst naar de beoogde routinematige toepassing van EDA. Dit project is onderdeel van het Onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern (CEC) in the Water Cycle' en wordt gefinancierd door NWO (onderdeel TTW), STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie. 

Binnen RoutinEDA wordt de fractionering verder geminiaturiseerd en worden bioassays voor nieuwe toxicologische eindpunten ontwikkeld op zeer kleine schaal. Door het formaat van de tests te verkleinen, wordt de uitvoering sneller en goedkoper wat de routinematige toepassing bevordert.

Het project heeft een looptijd van vier jaar (tot en met februari 2022).

Specialist: Corine Houtman.

 

Onze projectpartners