Evenement

 

Internationale workshop screening: ‘...op weg naar onbetwiste meerwaarde in de praktijk’.

Het Waterlaboratorium heeft eind november deelgenomen aan een workshop over (non-target) screening. De workshop had speciale aandacht voor de implementatie en het gebruik van screening in procesbewaking en waterkwaliteitsmonitoring, bijvoorbeeld voor wet- en regelgeving. Het programma was bomvol met een mix van wetenschappers, waterbeheerders, industriepartners, milieulaboratoria, en beleidsmakers. Het onderwerp screening is uitermate interessant voor HWL en haar partners doordat het meer kansen biedt tot een veel bredere bewaking van de waterkwaliteit. HWL is daardoor druk bezig om screening onbetwiste meerwaarde te geven in de praktijk.

Om niet met lege handen aan te komen had HWL ook een poster gemaakt, waarop het praktische perspectief van screening in de praktijk voor procesmonitoring en bronbewaking wordt weergegeven. De poster ging in op de toegevoegde waarde van screening bij het uittesten van een nieuwe pilotopstelling bij rioolwaterzuivering Horstermeer van Waternet en het volgen van industriële lozingen in een rivier tot aan de tap. Deze onderwerpen gaven de nodige discussie van zowel wetenschappers en beleidsmakers.

De workshop was gevuld met presentaties vanuit allerlei perspectieven. Deze liepen nogal uiteen: van een Zwitsers laboratorium dat met een dure massaspectrometer op een aanhangwagen door het land van zuivering naar zuivering reed, tot aan het Deense Milieuagentschap dat een publieke tender wilt uitzetten voor screening en welke praktische uitdagingen hierbij komen kijken. Daarnaast werden er ook nieuwe technieken gepresenteerd, voor bijvoorbeeld het meten van polaire stoffen, maar er waren ook discussies over de (on)zekerheden en visualisatie van screeningsdata. Dit zijn onderwerpen waar wij als HWL zijnde met veel interesse naar kijken. Uiteindelijk willen we van screening een toegankelijke methode maken voor de chemische analyse van allerlei vraagstukken van nieuwe processtappen tot routinebewaking.

Op de workshop zagen wij ook hoe ontzettend belangrijk het kennisnetwerk is: screening is veel te groot en complex om alleen af te kunnen doen. Er zit heel veel synergie in samenwerking op dit gebied. De kennis die wordt ontwikkeld op academisch niveau sijpelt mondjesmaat door naar kennisinstellingen, vervolgens naar waterbeheerders, en uiteindelijk naar beleidsmakers. Wetenschappers ontwikkelen prachtig gereedschap om tot op detailniveau waterkwaliteit te monitoren, maar de vertaling naar de praktijk vereist toch echt de hulp van kennislaboratoria zoals KWR en HWL. Deze schakel van ‘kennismakelaars’ zal cruciaal zijn in de succesvolle implementatie van screening. Meer dan genoeg redenen om het netwerk open te houden en te blijven zoeken naar kennispartners en samen te werken, iets waar HWL de komende jaren absoluut aandacht aan blijft besteden.