Toolkit

 

Toolkit Integrale Waterkwaliteit.

Het Waterlaboratorium introduceert een samenhangend pakket aan diensten voor een integrale analyse van opkomende stoffen in de gehele waterketen.

 

Opkomende stoffen! Emerging Substances! De media staan er bol van. En deze aandacht is terecht omdat het aantal ongewenste stoffen dat in ons watermilieu terecht komt en daarmee de drinkwaterbronnen bedreigt nog altijd toeneemt. De emissies naar het milieu zijn niet volledig te voorkomen maar meer inzicht in welke stoffen het betreft en welk van deze honderdduizenden stoffen het meest relevant zijn m.b.t. hun effecten op het ecosysteem en onze gezondheid is uitermate belangrijk. Het Waterlaboratorium heeft de afgelopen jaren veel expertise en technieken ontwikkeld in relatie tot opkomende stoffen. De verschillende onderdelen van onze dienstverlening zijn nu samengebracht in een samenhangend pakket zodat we in dit complexe werkveld voor elke klantvraag, op een flexibele en modulaire manier, de juiste dienstverlening kunnen aanbieden. Vandaar de naam Toolkit Integrale Waterkwaliteit.

In onderstaand diagram wordt de Toolkit schematisch weergegeven. Het kent een Toxicologisch spoor waar we bioassay's en het EDA-platform effecten van stoffen in beeld brengen en een Chemische spoor waar we stoffen proberen op te sporen en te identificeren. Afhankelijk van het doel zetten we generieke (non)target screeningstechnieken tot specifieke target- en gidsstofanalyses in. Voor daaruit geïdentificeerde stoffen kunnen we vervolgens een toxicologische risico evaluatie uitvoeren. De Toolkit sluit aan bij de inzichten die in de Kennis Impuls Waterkwaliteit (KIWK) zijn opgedaan en de daarin ontwikkelde Ecologische Sleutel Factor - Toxiciteit 2.0 (ESF 2.0). 

U wilt er vast nog meer van weten. Daarom hebben we een brochure opgesteld waarin naast een uitleg van de verschillende onderdelen ook de toepassingsgebieden in de waterketen worden benoemd. Deze brochure kunt downloaden via Brochure Toolkit.