Controle
Controle vanaf de bron Controle vanaf de bron

Oppervlaktewater

Het IJsselmeer, de Rijn en de Maas zijn belangrijke bronnen voor diverse drinkwaterbedrijven. Het is dus zaak om deze bronnen nauwlettend te onderzoeken. Daar ligt de basis van veilig drinkwater. Het Waterlaboratorium heeft jarenlange ervaring in dit onderzoek. We weten waar we op moeten letten. In deze dichtbevolkte stroomgebieden vinden namelijk veel industriële en agrarische activiteiten plaats. Dat brengt specifieke risico's met zich mee, bijvoorbeeld het vóórkomen van geneesmiddelen, humaan pathogene bacteriën en virussen, bestrijdingsmiddelen of hormoonverstorende stoffen. Bij de bewaking van de bronnen maken we ook gebruik van biologische en chemische alarmeringssystemen. Overigens zorgen we er niet alleen voor dat drinkwaterbedrijven wettelijk verantwoord ruw water innemen. We zijn ook actief voor andere partijen. Zoals RIWA-Rijn en RIWA-Maas. Voor deze organisatie verzorgen we bureaustudies die diverse issues rond waterkwaliteit omvatten.