Jarenlange ervaring
Jarenlange ervaring met drinkwater Jarenlange ervaring met drinkwater

Drinkwaterbedrijven

Al vele jaren bewaakt Het Waterlaboratorium de waterkwaliteit voor de drinkwaterbedrijven PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Dunea en Waternet. Zij benutten onze analyses en adviezen om de zuiveringsprocessen te sturen en om een veilige distributie van het geproduceerde water naar de klant te waarborgen.

Deze processen omvatten verschillende stappen: ruwwaterinname, zuivering, opslag, distributie naar de eindgebruikers. Elk van die stappen wordt door Het Waterlaboratorium nauwlettend in de gaten gehouden. Zo zijn we betrokken bij de opslag van water in de duinen van Zuid- en Noord-Holland. We ondersteunen het beheer van deze kwetsbare natuurgebieden. We zien toe op de kwaliteit van het drinkwater dat de productiestations verlaat. Dat voldoet aan de strengste eisen. Na transport en distributie controleren we wederom. Het Waterlaboratorium geeft ook adviezen over het gebruik van leidingmaterialen en zuiveringschemicaliën. Ten slotte assisteren we drinkwaterbedrijven waar het gaat om hygiënisch werken aan het distributienet.

Naast de controle van de dagelijkse bedrijfsvoering werken we nauw samen in de onderzoek- en innovatieprogramma's van de drinkwaterbedrijven. Onderstaande links geven een indruk van de projecten waarin we samenwerken: 

Innovatie programma Waternet

PWN Technologies