Branches

 

Hulp bij voldoen aan talrijke eisen en normen waterkwaliteit

Ziekenhuizen beschikken vaak over een intern waterleidingnet voor verschillende doeleinden, zoals diverse medische toepassingen, douches en drinkwater. De kwaliteit van het water moet per toepassing goed gecontroleerd worden, zo vereisen verschillende wettelijke bepalingen. Voor alle watertoepassingen in een ziekenhuis beschikt Het Waterlaboratorium over de expertise en apparatuur om ziekenhuizen te helpen bij de constante bewaking van hun waterkwaliteit.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Het Waterlaboratorium doet dit onder meer door watermonsters te nemen, te analyseren en op basis van de uitslag te adviseren over bijvoorbeeld het efficiënter bewaken van de waterkwaliteit per soort gebruik. Dit gebeurt altijd wanneer een ziekenhuis een verplicht meetprogramma moet uitvoeren, zij het omdat hun waterverbruik boven een bepaalde wettelijke grens ligt of het drinkwater één of andere behandeling ondergaat, zoals ontharding. Een specifiek geval is bijvoorbeeld het voedingswater voor stoomsterilisatoren waarvoor strenge eisen gelden volgens NEN-EN 285. Het Waterlaboratorium helpt u dan door te toetsen of daaraan wordt voldaan.

Ook dialysecentra uit binnen- en buitenland schakelen Het Waterlaboratorium in voor hulp. Het gaat dan onder meer om gezuiverd water dat wordt gebruikt voor de productie van dialysevloeistof en dat aan strenge eisen uit de “Kwaliteitsrichtlijn Nederlandse Federatie voor Nefrologie” (NFN) moet voldoen. Zelfs monsters uit Bonaire worden voor onderzoek overgevlogen naar Het Waterlaboratorium. De resultaten van de metingen worden getoetst aan de geldende normen. Bij overschrijding neemt een adviseur contact met u op om aan te geven hoe wel aan de eisen voldaan kan worden.

 

Alleen een geaccrediteerd laboratorium mag monstername en analyse voor medische toepassingen uitvoeren. Maar Het Waterlaboratorium doet nog veel meer. Zo inspecteren onze monsternemers tijdens de monstername het tappunt op eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld een defect aan een mengkraan, een ontbrekende anti-Legionella douchekop of water dat de gevraagde temperatuur niet haalt. In dergelijke gevallen zal uw persoonlijke adviseur bij Het Waterlaboratorium u adviseren over een gedegen oplossing.

Over allerlei zaken die te maken hebben met wettelijke bepalingen, monstername en analyse adviseren wij u graag.

 

Neem contact op met onze accountmanagers

Marco Vos

Accountmanager Waternet & Externe markt
marco.vos@hetwaterlaboratorium.nl
023 517 59 00