Branches

 

Onze expertise is beschikbaar voor alle waterbeheerders

Uit de taakstelling van Het Waterlaboratorium vloeit voort dat we de kwaliteit van het oppervlaktewater (Rijn, Maas, IJsselmeer) goed in de gaten houden. Dit doen we op basis van veel expertise en met behulp van geavanceerde beoordelingstechnieken. Denk hierbij aan chemische en biologische analyses, (non)target-screening, effectgerichte monitoring en zelfs combinaties daarvan in het HT-EDA platform (High Throughput Effect Directed Analyses).

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Van de constante toepassing van deze technieken en de daaruit voortvloeiende expertise kunnen niet alleen de drinkwaterbedrijven profiteren, maar ook iedere schakel in de waterketen. Zo zijn de genoemde technieken zeer geschikt voor onderzoek naar de aanwezigheid van milieuvreemde stoffen in verschillende typen afvalwater (huishoudelijk en industrieel) en in verschillende oppervlaktewaterlichamen. Wij kunnen hiermee goed zuiveringsrendementen beoordelen (zoals met een landelijk afgestemde set van stoffen,  zogenaamde gidsstoffen).

Daarnaast zetten we onze expertise in voor onderzoek naar effectieve methoden om microplastics in het milieu te voorkomen, waaronder de verwijdering daarvan in het afvalwater bij RWZI’s.

Het Waterlaboratorium beschikt ook over ruime kennis van actuele toxicologische ontwikkelingen en aandachtspunten, zodat we behalve humaan-toxicologische ook ecotoxicologische risicobeoordelingen kunnen uitvoeren. Met onze beoordelingstechnieken van afvalwaterlozingen kunnen wij zo ook advies geven aan waterbeheerders bij complexe vergunningverleningstrajecten.

Kortom: Het Waterlaboratorium is in staat om op een integrale manier de waterkwaliteit te beoordelen voor iedere partner in de waterketen en te adviseren over optimalisering van methoden en technieken.

 
 
 
 
 
 

Werk samen met onze specialisten

Eelco Pieke

Hoofd Markt & Advies
eelco.pieke@hetwaterlaboratorium.nl
023 517 59 00