Branches

 

Betrouwbaar en veilig drinkwater voor medewerkers offshore-industrie

 

Ook binnen de offshore-industrie is de kwaliteit van het drinkwater van groot belang. ‘Offshore’ consumeert men tenslotte ook drinkwater, bereidt men voedsel daarmee en gaat men onder de douche. Betrouwbaar en veilig drinkwater is een essentiële factor voor een goede gezondheid van medewerkers op platforms en schepen.

 

 

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Het Waterlaboratorium controleert op regelmatige basis de kwaliteit van het drinkwater, van de drinkwatertanks op de kade tot en met de tappunten op een platform. Ook de bevoorradingsschepen die het drinkwater leveren aan een platform controleren wij regelmatig. Op een platform voert de bemanning de monstername zelf uit. Daarvoor krijgen ze instructies meegestuurd hoe zij de monsters moeten nemen. 

Wanneer een platform bemonsterd is, worden de drinkwatermonsters direct naar het vaste land gevlogen. Hier staat een koerier klaar die de watermonsters met behulp van gekoeld transport op het laboratorium aflevert. Door deze snelle werkwijze worden de monsters nog dezelfde dag in behandeling genomen. De technieken die worden gebruikt voor de verschillende analyses zijn divers, zoals spectrofotometrie, gaschromatografie en met behulp van ICP MS-apparatuur.

Daarnaast zet Het Waterlaboratorium verschillende specialismen en expertises in om de klanten van de juiste adviezen te voorzien.