Het Waterlaboratorium
haalt de waarheid uit water

Wij bewaken de drinkwaterkwaliteit, optimaliseren zuiveringssystemen, helpen problemen in de watercyclus vroegtijdig aan te pakken en ondersteunen bij het afgeven van lozingsvergunningen. Hoe we dat doen?

Bekijk onze projecten

 
Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing – meer inzicht in microbioom van ons drinkwater

 
De eerste Community of Practice Sensoring was een succes!

Community of Practice Sensoring

 
Antibiotica Resistentie

Antibiotica en antibioticaresistentie; ook relevant in drinkwaterproductieproces

 
Microplastics

Diverse onderzoeken naar microplastics in de watercyclus

 
Flowcytometrie Stuurparameter voor Schmutzdecke?

Op zoek naar een stuurparameter ter beoordeling van de Schmutzdecke

 
RoutinEDA

RoutinEDA moet routinematige uitvoering Effect-directed Analysis bevorderen

 
Enterococcen RT-PCR

Enterococcen RT-PCR: Een mijlpaal in microbiologische drinkwatercontrole

Ondertussen bij Het Waterlaboratorium

Publicatie
Er worden steeds meer chemische stoffen geproduceerd die voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld bij industriële processen, in consumentenproducten, als geneesmiddelen of als…
Evenement
Door de snelle expansie van de microbiële ecologie werd in 1970 de ICOME (International Committee on Microbial Ecology) opgericht tijdens het 10e Internationale Congres voor Microbiologie in Mexico…
Nieuws
Sinds medio mei heeft het Limburgse drinkwaterbedrijf WML uit voorzorg een aantal keren de Maaswaterinname langdurig gestaakt vanwege concentraties van een onbekende stof die werden aangetroffen in…
Publicatie
Samen met KWR heeft Het Waterlaboratorium een artikel gepubliceerd in Water Research over het lot van microplastics in de drinkwaterproductie met als titel "Fate of microplastics in the drinking…
Nieuws
Alweer een nieuwe PFAS analyse? Jazeker, want de uitdagingen zijn groot. We werken continu aan onze methoden en zo goed aan te sluiten op de vele ontwikkelingen rond PFAS. De eisen die gesteld worden…
Publicatie
Hoewel langzame zandfiltratie al decennia wordt gebruikt, is er nog weinig bekend over de bacteriën die aanwezig zijn in dit soort filters. Daarom is in 2020 een onderzoek gestart. De eerste…