Voor zuiver drinkwater
Voor zuiver drinkwater van de bron tot de kraan Voor zuiver drinkwater van de bron tot de kraan

Drinkwatercontrole

Heeft uw bedrijf een zogenaamde collectieve (drink-)watervoorziening? Dan bent u wettelijk verplicht een risicoanalyse van de installatie te laten uitvoeren. Dat kan leiden tot het verplicht opstellen van een beheersplan voor uw waterinstallaties. Deze strenge eisen gelden voor o.a. zorginstellingen, zwembaden en sauna`s, maar ook voor boortorens en schepen. De reden van deze eisen is o.a. de altijd aanwezige kans op besmetting met de Legionella bacterie. Het Waterlaboratorium helpt u bij het opstellen van zo’n beheersplan. Uiteindelijk heeft u duidelijk zicht op de stand van zaken:

• Inventarisatie van de installatie
• Risicoanalyse inclusief verbeterpunten
• Schema van bacteriologische controles

Wist u dat wanneer u per dag gemiddeld meer dan 100 m3 drinkwater gebruikt hier ook een wettelijk meetprogramma aan verbonden zit. Dit geldt ook wanneer het drinkwater een behandeling ondergaat zoals ontharding of een alternatieve techniek ten behoeve van Legionellapreventie, zoals koper-zilver ionisatie.
Deze controles verrichten we uiteraard graag voor u. En goed. Wij zijn geaccrediteerd onder nummer L404 door de Raad voor Accredidatie. Daarmee voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven eis. Als drinkwaterlaboratorium zijn we ook erkend door de minister van Infrastructuur en Milieu. Zo weet u zeker dat u een gegarandeerd goed rapport overlegt aan welke inspecteur dan ook.